Velkommen til fagmøte om slåttetidspunkt og grovfôrkvalitet i regi av NLR Viken og NLR Øst. Møtet var planlagt som et fysisk arrangement, men pga nytt smitteutbrudd avholdes det på Teams.

Program:

  • Kort om egenskapene til aktuelle grasarter/belgvekster og frøblandinger - Grovfôrrådgiver i NLR
  • Hvordan bestemme slåttetidspunkt? Hvilke hjelpemidler har vi? Energi og proteininnhold i graset - Anne Kjersti Bakken, forsker i NIBIO
  • Bestillinga fra fjøset og omsetning av grovfôr i vomma - Erik Brodshaug, spesialrådgiver TINE

Møtet er for medlemmer i NLR Øst og NLR Viken