20210922 153704
Foto: Juni Solstad Karlsen

11.November inviterer vi til møte om naturmangfold på Århus Gård. Et samarbeidsprosjekt mellom flere lokale aktører i landbruket.

Møtet er gratis og åpent for alle.

Påmelding gjøres til post@aarhusgaard.no innen tirsdag 9. november.

Vel møtt!

Program:

18.30: Velkommen:

 • Hvorfor kartlegging av naturmangfoldet på Århus Gård? Ved Ellen Dagsrud, Telemark Landbruksselskap
 • Hvorfor ønsker NLRØ å engasjere seg i økt biologisk mangfold? Magne Heddan, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells

18.45: Om kartleggingsarbeidet og hva vi har registrert ved Sissel Solberg , prosjektleder og biolog med fler:

 • Hva menes med naturmangfold / biologisk mangfold og hvem er vi som har registrert
 • Litt om metoder, funn, samarbeidspartnere og betraktninger så langt
 • Vipeprosjektet ved Sissel Solberg og Marion Lukkari Arnesen, Grenland Landbrukskontor
 • Erfaringer og tanker i fra landbruket i området

19.30: Hvordan økt biologisk mangfold i åker og eng kan bidra positivt til det norske landbruket ved Magne Heddan, NLRØ

 • Litt om verdien av pollinerende insekter, veien til økt karbonlagring i jord og samfunnsansvaret og forventninger om økt bærekraft
 • NLRØ sitt tilbud om økologisk rådgiving

19.45: Pause

20:00 Nasjonale og internasjonale ambisjoner og prosesser - Hvordan det offentlige kan bidra – ved Everdien van Weeghel, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

 • Internasjonale forventninger, trender, planer og prosesser
 • Om Statsforvalteren sine ulike tilskuddsordninger

20.15: Dialog om veien videre:

 • Innspill om videre tiltak Århus Gård
 • Innspill til hvordan landbruket generelt kan bidra til økt naturmangfold
 • Innspill til hvordan det offentlige best kan støtte opp om dette

20.45: Oppsummering og avslutning

21.00: Vel hjem