Mære landbruksskole, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving, inviterer til fagdag med fokus på jordfruktbarhet.

I lys av klimautfordringene vi står overfor er bruken av dyrkajorda ett av hovedområdene landbruket setter i fokus.

Dyrkajord i god hevd gir større avlinger med mindre bruk av innsatsfaktorer, og øker evnen til å lagre karbon i jorda framfor at det raskt slipper ut i atmosfæren.

Påmelding innen 1. oktober

PROGRAM

Kl. 10.00: Oppmøte ved parkeringsplassen på Mære landbruksskole: Kort innledning og orienterng om dagens program

Kl. 10.15-ca.kl. 13.00.


1. Markvandring med fokus på følgende områder

  • Biologisk mangfold i åker og eng
  • Fangvekster
  • Kompostering av organisk avfall fra gårdsdrifta


2. Utstillinger i veksthuset

  • Vekstkasser som viser rotutvikling hos ulike vekster. Sier mye om vekstenes evne til å lagre karbon i jorda.
  • Vi studerer livet i komposten.
  • Utstilling av jordarter og orientering om jordartsegenskaper
  • Jordstruktur og erosjonsfare
  • Fornybar energi i landbruket
  • Varmelagret i veksthuset.


Vi avslutter med enkel kaffeservering i veksthuset.

Ingen kursavgift.

Vel møtt til faglig påfyll!