Norsk Gartnerforbund arrangerer GARTNER 2021 26.-27. oktober

Tema for fagseminaret er «Grøntsektoren mot 2035». Opplegget blir som tidligere år, dvs. det blir utstilling i egen sal, fagforedrag i nabosalen og middag på kvelden. Prisene blir på samme nivå som for to år siden.