Tirsdag 27. juli arrangeres det i fagdag med tema genetisk mangfold, oppformering og såvareproduksjon på eget korn. Samlingen kan være aktuelt både for økologiske og konvensjonelle produsenter.

Arrangør er NIBIO i samarbeid med NORSØK, Graminor, NLR Viken og Gullimunn AS.

 Program:

10.00

Velkomst på forsøksfelt hos Bjørnar Langklep,

Hengsrudveien, Undrumsdal.

Vi ser på forsøksfeltene med økologisk

vårhvetesorter og såkornseleksjon.

Bjørnar Langklep,

Jon Arne Dieseth, Graminor,

Silja Valand, NLR Viken

11.00

Besøk på Moskvil Frørenseri. Vi får ta del i erfaringer fra

mangeårig rensemester på renseriet.

Hans Olav Moskvil

12.15

Lunsj på Flykafeen, Åshaugveien 153, Barkåker

13.00

Sykdom og andre forhold som kan redusere såkornkvaliteten,

inkl. tørking og lagring

Guro Brodal, seniorforsker, soppsykdommer, NIBIO

13.30

Prøvetaking for representative prøver fra et kornparti,

samt analyse av såkorn

Eivind Meen, fagsjef ved Kimen Såvarelaboratoriet

14.00

Hva betyr det å være såkornprodusent i praksis?

v/representant for Kontraktsdyrkerlaget FK

og/eller Strand Unikorn

14.30

Slutt


Møtet er gratis, inkludert enkel lunsj.

Påmelding på lenken ovenfor innen 26. juli kl. 12.00. Alle påmeldte får tilsendt kartlink med oppmøtested dagen før møtet.

Fagdagen er en del av prosjektet Økologisk såkorn som du kan lese mer om her: https://www.nibio.no/prosjekter/okologisk-sakorn?locationfilter=true