Det kommer stadig flere biostimulanter på markedet, og de markedsføres blant annet med at de gir økt avling og mer motstandsdyktige og stresstolerante planter. Med europeisk målsetning om 50% reduksjon i bruk av plantevernmidler innen 2030 er det lett å tenke seg at slike produkter får en viktigere plass i verktøykassa for å fremme plantehelse fremover. Interessen for disse midlene har økt voldsomt de siste årene og dette reflekteres i markedet. I Europa finnes det nå over 200 firmaer som jobber med å utvikle midler som klassifiseres som biostimulanter. Men hva er egentlig biostimulanter, og hvordan virker de? Vi møter ofte spørsmål rundt bruk og virkning av disse midlene. Informasjonsmøtet skal gi deg litt bedre forståelse av hva biostimulanter er, og hvilke resultater vi har fra våre forsøk i NLR.

Klikk her for å bli med på møtet i Teams


Program

09:00Velkommen - presentasjon av dagen
God agronomi - fundamentet for all produksjon v/ Torgeir Tajet
Hva er biostimulanter? Hvordan fungerer biostimulanter? v/ Tage Thorstensen, NIBIO
09:45Pause
10:00Biostimulanter brukt i veksthus v/ Astrid Sigaard Andersen

Resultater fra forsøk i regi av NLR:

  • Bær og frukt v/ Gaute Myren
  • Grønnsaker på friland v/ Torgeir Tajet
  • Potet v/ Siri Abrahamsen
11:00Slutt

Det blir mulighet til å stille spørsmål undervegs i møtet.

Potetblomst

Møtet støttes med midler fra

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark fylkeskommune