Møteleke: Trykk her for å bli med i møtet på Teams


Målgruppe: Produsenter i Vestfold og Telemark
Samarbeid Felleskjøpet og NLR Viken

Husk påmelding! For å få påkoblingslenke til møtet må du melde deg på senest 12. mars

Program

Kl. 08.30 – Velkommen og praktisk info om møtet

Kl. 08.35 – Korn Grovfôr

  • Nytt innen plantevern i korn og grovfôr v/ Trond Anstensrud
  • Åkerbønner - ugraskamp mekanisk og kjemisk v/ John Ingar Øverland
  • Fangvekster i korn og ugrasmidler v/ Silja Valand

Pause 10 min

Kl. 09.40 – Generelt – 45 min.

  • Regler og tips om buffersoner, vannjournal, redusert avstandskrav v/Ingvild Evju
  • HMS – hva må du tenke på ved håndtering av plantevernmidler v/SilkeHansen

Pause 10 min

Kl. 10.35 – Potet/Grønnsaker – 70 min.

  • Nytt innen plantevern i potet og grønnsaker v/ Trond Anstensrud
  • Når skal vi bruke Zorvec Endavia – det nye tørråtemidlet v/ Siri Abrahamsen
  • Ugrasbekjemping i potet uten Sencor v/ Siri Abrahamsen
  • Ugrasbekjemping i gulrot framover v/ Torgeir Tajet
  • Utfasing av soppmidler i løk v/ Torgeir Tajet

Kl. 11.45 Slutt