Kalender

Våre aktiviteter

Markdag: Fangvekster i korn

Kl 10. Reidar Lund, Stokke Ravei 682, Stokke

02.11 - 02.11, Reidar Lund, Stokke Ravei 682, Stokke

Vi ser på demofelt hvor vi har sådd raigras om våren, oljereddik + forvikke i stående kornåker i slutten av juli og oljereddik + forvikke etter høsting av kornet.

Les mer ›

Markdag: Fangvekster i korn

Kl 16.30. Reidar Lund, Stokke Ravei 682, Stokke

02.11 - 02.11, Reidar Lund, Stokke Ravei 682, Stokke

Vi ser på demofelt hvor vi har sådd raigras om våren, oljereddik + forvikke i stående kornåker i slutten av juli og oljereddik + forvikke etter høsting av kornet.

Les mer ›