Spesielt ved kjøp av HMS-avtale

06.07.2018 (Oppdatert: 03.12.2018) Kjetil Gran Bergsholm

  1. Gjennom denne avtalen blir foretaket tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste som er spesielt tilpasset yrkesutøvere i landbruket. Tjenesten ytes gjennom den bedriftshelsetjeneste (heretter kalt BHT) som NLR Viken har samarbeidsavtale med og NLR Viken. Tjenesten skal ytes i henhold til «Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) av 17. juni 2005» og tilhørende forskrifter, samt i henhold til styringsdokumentene HMS-kvalitet i NLR”.
  2. Foretaket plikter å legge forholdene til rette for at BHT og NLR Viken kan utføre sitt arbeid.  
  3. Tjenestetilbudet som omfattes av avtalen, er beskrevet i "Prosedyre for HMS-avtaler og tjenester». Kontingenten faktureres en gang pr. år og til den enhver tids gjeldende pris pr. innmeldt person.
  4. Foretakets leder samtykker til at NLR Viken og BHT kan registrere og behandle personopplysninger om innmeldte personer i overensstemmelse med de krav som følger av personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. NLR Viken og BHT har taushetsplikt hva angår opplysninger av konfidensiell karakter om foretaket og dens ansatte.

Tvister som måtte oppstå i tilknytning til denne avtale søkes løst i minnelighet.

Prosedyre for HMS-avtale og tjenester

Ovennevnte er lest og akseptert.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.