HMS Avtale

06.06.2018 (Oppdatert: 04.12.2018) Knut Olav Omholt

Foto: Knut Olav Omholt

Alle som driver næring i Norge må forholde seg til Internkontrollforskriften.

Norsk landbruk har svart på dette gjennom å opprette KSL (Kvalitetssystem i landbruket)

Egenrevisjon
Alle bønder har egenrevisjon av dette hvert år, og det gjennomføres eksterne revisjoner utenom dette av utvalgte produsenter. KSL gir noe bedre pris for produktene hos varemottaker. Det viktigste med KSL og HMS er at en har et bevisst forhold til å forebygge ulykker og skader. Gjennom forebygging kan en i tillegg til å unngå skader og ulykker som rammer mennesker også unngå tap av store verdier som f.eks. ved brann.

HMS rådgiving
Alle enhetene i NLR har HMS rådgiver. Ved å tegne en HMS avtale får du besøk av HMS rådgiver på gården en gang hvert tredje år. Da foretar bonden og HMS rådgiveren sammen ei kartlegging av hvilke utfordringer det er på gården, og diskuterer og finner fram til løsninger som kan bedre forholdene. I tillegg til dette innkalles bonden og andre som er tilknytta drifta til helsekontroll hvert tredje år med mulighet for oppfølging. NLR arrangerer også kurs om aktuelle tema.

Pris for HMS medlemskap
Pris for HMS medlemskap i NLR Viken er 2 200,- for hovedmedlem og 1 100,- for tilleggsmedlem.

For mer informasjon se her:   https://www.nlr.no/raadgivingstilbud/nlr-hms/Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.