Frukt- og bærseminar 2017

14.12.2016 (Oppdatert: 21.03.2017)

Foredragene vil komme her etterhvert.

Jordbær og bringebærseminar

Onsdag 15. mars

 

10.00-10.30

Kaffe og besøk hos utstillere

 

10.30-10.45

Velkomst v. NLR

10.45-11.45

Pesticidresistens i gråskimmel. (eng/norsk) v. Roland Weber LWK Niedersachsen.

Gråskimmelresistens. Arne Stensvand, NIBIO.

11.45-12.00

Luna Sensation - Nytt soppmiddel er søkt på dispensasjon. Bayer

12.00-13.00

Lunsj og besøk hos utstillerne

 

13:00-13:40

Utstillende firmaer presentere seg.

 

13.40-14.00

Pollineringens betydning for bringebær og pesticidenes innflytelse på bier. V Anders Nielsen. Universitet i Oslo

14.00-14.30

Sprøyteteknikkens og middelvalgets betydning for effekten på spinnmidd og gråskimmel i jordbær og bringebær. V. Jan Karstein Henriksen. NLR Agder

14.30-15.30

Kaffe og besøk ved stand

 

15.30-16.00

Intervju med en jordbær- og en bringebærdyrker om aktuelle emner. V. Jørn Haslestad. NLR Innlandet

16.00-16.15

Kort om trips i jordbær v. Nina Trandem. NIBIO

16.15-16.45

Nyttedyr i bær - hva funker og hva kan kanskje funke - veksthus møter friland. V. Annichen Smith Eriksen. NLR Viken

17.00

Årsmøte i Norges Bærdyrkerlag

 

 

 

 
     

Torsdag 16.mars.

 

9.00-9.30

Sortsegenskaper for bringe- og bjørnebærsorter (Eng) v. Ulrich Bussmann. LWK Nordrhein-Westfalen

9.30-10.00

Jordbærsorters egenskaper og muligheter (Eng) V. Ulrich Bussmann. LWK Nordrhein-Westfalen

10.00-10.30

Kaffe og stand

 

10.30-10.50

Bringebærbarkgallmygg, stengelsykdommer, oppsprekking og "vinterskader" v Arne, Nina, Dan, Anita

10.50-11.10

Svarte røtter i jordbær og bringebær - nye tyske resultater v. Roland Weber. LWK Niedersachsen

11.10-11.30

Bjørnebærene-hva med dem? V Dan H Chr. NLR

Bjørnebær Lars Friis. Lindflora

11.30-12.00

Markedsføring av bær på sosiale medier v. Cecilie Staude. BI

12.00-13.00

Lunsj og stand

 

13.00-13.30

Produksjonsklare jordbærplanter. Resultater fra forsøk i Agder. V. Jan Karstein Henriksen. NLR Agder

13.30-14.00

Jordbær: Norsk og utenlandsk plantekvalitet og diskusjon. Anita Sønsteby. NIBIO

14.00-14.45

Kaffe og avslutning på standene

 

14.45-15.05

Flekkvingefruktfluen - Ny trussel? V Nina Trandem. NIBIO

15.05-15.30

Status i Danmark og Sverige. (skype. Dansk/svensk) avsluttende diskusjon v Gartnerirådgivningen/jordbruksverket

15.30

Avslutning v. Dan, Stanislav og Jørn

Fruktseminar

Onsdag 15.mars

 

10.00-10.30

Kaffe og besøk hos utstillerene

10.30-10.40

Velkomst v Gaute Myren

10.40-11.10

Genredigering. Fremtidig metode for eplesortsforedling? V. Trine Hvoslef-Eide, NMBU

11.10-11.40

Vekstregulering hjå eple, fysisk og kjemisk, Rotskjæring eller sprøyting? V. Mekjell Meland og Frank Maas, NIBIO

11.40-12.00

Utstillende firmaer presantere sine produkter

12.00- 13.00

Lunsj og besøk hos utstillerene

13.00-13.20

Avling i økologisk epledyrking v. Marianne Bøthun, NLR Vest

13.20-13.50

Trehelse i steinfrukt v. Jorunn Børve, NIBIO

13.50-14.10

Fruktvingefruktfluen- stort eller lite problem. Resultat fra overvåking. V Nina Trandem, NIBIO

14.10-14.30

Resultat fra integrert plantevern - SmartCrop. Østlandsfelt i eple. V. Nina Trandem, NIBIO

14.30-15.00

Kjemisk tynning av eple under våre tilhøve. Kva fungerer? V. Frank Maas, NIBIO

15.00-15.30

Pause med besøk på standene.

15.30-15.50

Viktighet av pollinering. Viktige hensyn ved bruk av plantevernmidler. V. Anders Nielsen, Universitetet i Oslo

15.50-16.00

Celina - vårt nye pærehåp? V. Mekjell Meland, NIBIO

Celina på Østlandet. V. Gaute Myren, NLR Viken

16.00-17.00

Frukttrekreft og andre soppsykdommer v. Roland Weber. LWK Niedersachsen.

     

 

Ribesseminar

Torsdag 16. mars

14.45-15.05

Flekkvingefruktfluen - Ny trussel? V. Nina Trandem. NIBIO

 

15.05-15.30

Status i Danmark og Sverige. (skype. Dansk/svensk) avsluttende diskusjon

15.30-15.50

Pause

15.50-16.00

Velkommen v. Sigrid Mogan NLR Viken

16.00-16.20

KLIMASOL: Sorter for friskkonsum. V. Stanislav Strbac, NLR Viken

16:20-17:20 

KLIMASOL: Vekst, kvile og blomstring i solbær v. Anita Sønsteby NIBIO

17:20-17:50

Servering

17:50-18:20

Presisjonsgjødsling til pottekultur v. Anita Sønsteby. NIBIO

18:20-18:30

Pause

18:30-19:00 

Drøfting: Hva har prosjektet lært oss om tilrådning av sorter i ulike klimasoner? V. Anita Sønsteby. NIBIO

19:00-19:45

Ribes – fokus i årene framover. Innlegg fra dyrkerne

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt- og bærseminar 2017

Arrangeres av Norsk Landbruksrådgiving Viken og Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.
 
Ambassadør hotell i Drammen
 
Fruktseminar 15.mars
Jordbær og bringebær 15.-16.mars
Ribes 16.mars

Seminarevaluering