Variasjon i plommeavling

31.01.2019 (Oppdatert: 16.08.2019) Gaute Myren

Registrering av feltstatus, plommevikler og fruktkvalitet (dels også avling) er gjort i plommefelt hos fem dyrkere i NLR Viken. Hensikten er å finne forklaring på hvorfor det er stor avlingsvariasjon mellom dyrkere med relativt like forutsetninger.

Modningen av plommer skjer over tid på treet

I et forskingsprosjekt ved NIBIO Ullensvang blir det sett på faktorer som skal gi en bærekraftig produksjon med god økonomi for produsentene. Det skal kartlegges dyrkingssystem hos produsenter som gir god produksjonsøkonomi og se på vekst og utvikling hos ulike sorter. I Viken-området er det gjort registreringer i plommefelt hos 5 dyrkere, i sortene Opal og Jubileum, og hos en dyrker i Excalibur. Prosjektperiode: 1.5. 2017 – 30.04.2021.

Les rapporten her.

Trehelse er betydelig bedre i Opal enn i Jubileum. Det er stor utgang av trær i Jubileum.

 

Blomstringstiden er nokså sammenfallende i alle feltene, begynnende blomstring 3.-4. mai i Opal og 5.-6. mai i Jubileum. Excalibur 8. mai. Det var rik blomstring i de aller fleste feltene.

 

Det er lite kvalitetsfeil i Opal, mer i Jubileum. Plommevikler har ødelagt opptil 40 % av karten, og store kartfeil utgjør opptil 22%.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.