Uttak og innsending av jordprøve for nematodeanalyse

23.09.2019 (Oppdatert: 24.09.2019) Hanna Pauline Næss Holm

Værforholdene har vært optimale for nematodene i sommer. Har du sett symptomer på skade i åkeren? Det gir en god anledning til å ta jordprøver for nematodeanalyse nå i høst. Les hvorfor og hvordan her.

Kornplanter angrepet av nematoder. Foto: NLR Viken

Nematoder, også kjent som rundormer, er en egen rekke i klassifiseringen av dyreverdenen. Det er ikke sikkert du har sett dem, men nematodene er overalt. Det er foreløpig beskrevet mer enn 25.000 arter, men trolig finnes de nok i hundretusentall. Regnet på antall individer er nematodene jordens mest tallrike flercellede dyr!

I landbruket har det de siste årene blitt mer fokus på problematikk rundt nematoder. Da snakker vi om de planteparasittære nematodene, de som lever som parasitter og suger næring fra landbruksvekstene vi produserer.

Det er flere faktorer som har ført til mer fokus på disse nematodene. Fremmedarter er i spredning, klimaendringer, nye dyrkingsmetoder, ensidig dyrking og økt handel på tvers av landegrenser. Samtidig er bevisstheten rundt nematoder som skadegjørere økende i fagmiljøene og i praksis.

Nematodeskader er svært avhengig av værforhold. En kald vår med mye regn gir optimale infeksjonsmuligheter. Slik værforholdene har vært flere steder denne sesongen har altså gitt optimale forhold for infeksjon som har resultert i tydelige symptomer i åkeren. Denne høsten er derfor en god anledning til å sende inn jordprøver til analyse for nematoder.  

 

Det er to tilbydere av nematodeanalyse: NIBIO planteklinikken og Eurofins agro. Det er ulike priser hos de to, avhengig av hvilke analyser man ønsker å ta. Eurofins analyserer per i dag ikke for rugcystenematode. 

 

Ved innsending av prøve må det spesifiseres hvilke analyser man ønsker. For å planlegge sesongene fremover, kan det være særlig nyttig å vite noe om følgende punkter:  

 • Cystenematode eller/og frittlevende nematode
 • Slekt/Art (og patotype for cystenematoder).
 • Smittenivå: Det vil si antall egg og/eller juvinile nematoder. Antall cyster sier ikke noe om smittenivå, da en cyste kan være både full og tom for egg.

 

Ikke ta snarveier med jordprøvetakingen! Riktig uttak av jordprøver er avgjørende for korrekte og representative svar på analysen. NIBIO har laget en veldig god veiledning for uttak av jordprøver for analyse av nematoder, les den her.  

Vi i NLR hjelper deg gjerne med prøveuttak og innsending. De fleste kontor låner også ut jordprøvebor. Ta kontakt med din lokale NLR-enhet for å høre hvilke praksis som gjelder.

 

De vanligste planteparasittære nematodene i korn og gras:

Cystenematoder:

 • Slekt: Korncystenematoder: Heterodera spp. Flere arter i denne slekten angriper korn:
  • Art: Havrecystenematode: Heterodera avenae. Her finnes flere patotyper/raser.
  • Art: Rugcystenematode: Heterodera filipjevi (Eurofins analyserer ikke for denne)

Frittlevende nematoder:  

 • Slekt: Rotsårnematode: Pratylenchus spp. 
 • Slekt: Stuntnematode: Tylenchorhynchus spp. 
 • Slekt: Stubbrotnematoder: Trichodorus spp. og Paratrichodorus spp. 
 • Slekt: Rotgallnematode: Melodigyne naasi (funnet i hvete og bygg i Vestfold) 

 

Kilder: 

Plantevernleksikonet

NIBIO POP: Uttak av jordprøver for analyse av nematoder i korn  (2019). 

Hurtigguide til prøvetaking fra NIBIO

 1. Planlegg prøvetaking på forhånd. Sørg for å ha nødvendig utstyr, gårdskart og analyserekvisisjon tilgjengelig.
 2. Ved prøvetaking bør det tas hensyn til jordtype, topografi, årstid og nematodens livssyklus.
 3. Samleprøven skal tas representativt og systematisk der det er planter i vekst
 4. Bruk jordbor eller spade for å ta ut jordprøven.
 5. Ta 40-50 stikk per samleprøve ned til 20 cm dybde.
 6. Merk av alle prøvestikkene på gårdskartet.
 7. Sørg for at samleprøven er på minst 1,5 liter jord.
 8. Planterøtter fra samme område kan legges i posen sammen med jorden.
 9. Merk posen/emballasjen godt med vannfast tusj. Prøven skal kunne finnes igjen på gårdskartet.
 10. Fyll ut analyserekvisisjonen. Kryss av på ønsket analyse.
 11. Jordprøven emballeres godt, og sendes til NIBIO Planteklinikken sammen med analyserekvisisjonen.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.