Uttak og innsending av jordprøve for nematodeanalyse

24.06.2020 (Oppdatert: 27.07.2020) Hanna Pauline Næss Holm

Ser du symptomer på skade av nematoder i åkeren? Det gir god anledning til uttak av jordprøver for nematodeanalyse. Les hvorfor og hvordan her.

Kornplanter angrepet av nematoder. Foto: NLR Viken

Det er ikke sikkert du har sett dem, men nematodene er overalt. Nematoder, også kjent som rundormer, er en egen rekke i klassifiseringen av dyreverdenen. Det er foreløpig beskrevet mer enn 25.000 arter, men trolig finnes de nok i hundretusentall. Regnet på antall individer er nematodene jordens mest tallrike flercellede dyr! 

 

Mer fokus på nematoder i korn og gras 

De planteparasittære nematodene lever som parasitter og suger næring fra landbruksvekstene vi produserer. Det finnes også nyttige nematoder, som parasitterer og dreper andre skadedyr. 

I landbruket er det de siste årene blitt mer fokus på problematikk rundt nematoder. Potetcystenematodene har lenge vært en fryktet skadegjører i blant annet potet og tomat, men det finnes også nematoder som lever på korn og gras.

Fremmedarter i spredning, klimaendringer, nye dyrkingsmetoder, ensidig dyrking og økt handel på tvers av landegrenser kan være faktorer som har ført til økt utbredelse og fokus på nematoder. Samtidig er bevisstheten rundt nematoder som skadegjørere i korn økende.

En kald vår med mye regn gir optimale infeksjonsmuligheter. Slike værforhold resulterer ofte i tydelige symptomer i åkeren.

Symptomer i åkeren gir god anledning til å sende inn jordprøver til analyse for nematoder. Symptomene kan ofte forveksles med næringsmangel og ugunstig pH. Les mer om symptomer på nematodeangrep i plantevernleksikonet. 

Kunnskap om skadegjøreren er utgangspunktet for bekjempelse, og videre planlegging av vekstskifte. Det kan derfor være lurt å sende inn en jordprøve til analyse for nematoder, om man mistenker et angrep. 

 

Bekjempelse av nematoder 

Når et nematodeangrep er til stede, bør det legges en strategi for bekjempelse. Det er ingen effektive midler for å redusere skadene når angrepet allerede er til stede. Forebyggende tiltak for å holde nematodepopulasjonen på et lavt nivå er avgjørende for en effektiv bekjempelse.

God hygiene, rent utstyr og bruk av friskt plantemateriale er viktige faktorer. Vekstskifte med kulturer som ikke er vertsplanter for nematoden, reduserer populasjonen. 

 

Uttak av jordprøve

Jordprøver til analyse av nematoder bør tas ut om høsten, like før eller etter tresking. Det kan være enklere å se angrepne områder før tresking, noe som gjør det til et godt tidspunkt for uttak.

Ikke ta snarveier med jordprøvetakingen! Riktig uttak er avgjørende for korrekte og representative svar på analysen. NIBIO har laget en veldig god veiledning for uttak av jordprøver for analyse av nematoder, les den her.  

Vi i NLR hjelper deg gjerne med prøveuttak og innsending. De fleste kontor låner også ut jordprøvebor, om du ønsker å ta prøven selv. Ta kontakt med din lokale NLR-enhet for å høre hvilke praksis som gjelder.

 

Innsending av jordprøve

Det er to tilbydere av nematodeanalyse, NIBIO planteklinikken og Eurofins agro. Det er ulike priser hos de to, avhengig av hvilke analyser man ønsker å ta. Prisen øker jo flere analyser som bestilles. Mer info om priser og det praktiske rundt innsending av prøver finner du på deres nettsider. Eurofins analyserer per i dag ikke for rugcystenematode.

Det kan lønne seg å starte med en enkel analyse som bekrefter om det finnes nematoder i prøven eller ikke. Planteklinikken gir mulighet for å sjekke om prøven er positiv, før det evt. tas videre analyser. Ved funn av nematoder, kan det for videre planlegging og bekjempelse, være nyttig å vite noe om følgende punkter:

 • Slekt
 • Art for korncystenematoder
 • Smittenivå: Det vil si antall egg og/eller juvenile nematoder. Antall cyster sier lite om smittenivå, da en cyste kan være både full og tom for egg.

 

 

De vanligste planteparasittære nematodene i korn og gras:

Cystenematoder:

 • Slekt: Korncystenematoder: Heterodera spp. Flere arter i denne slekten angriper korn:
  • Art: Havrecystenematode: Heterodera avenae. Her finnes flere patotyper/raser.
  • Art: Rugcystenematode: Heterodera filipjevi (Eurofins analyserer ikke for denne)

Frittlevende nematoder:  

 • Slekt: Rotsårnematode: Pratylenchus spp. 
 • Slekt: Stuntnematode: Tylenchorhynchus spp. 
 • Slekt: Stubbrotnematoder: Trichodorus spp. og Paratrichodorus spp. 
 • Slekt: Rotgallnematode: Meloidogyne naasi (funnet i hvete og bygg i Vestfold) 

 

 

 

Kilder: 

Plantevernleksikonet

NIBIO POP: Uttak av jordprøver for analyse av nematoder i korn  (2019). 

Hurtigguide til prøvetaking fra NIBIO

 1. Planlegg prøvetaking på forhånd. Sørg for å ha nødvendig utstyr, gårdskart og analyserekvisisjon tilgjengelig.
 2. Ved prøvetaking bør det tas hensyn til jordtype, topografi, årstid og nematodens livssyklus.
 3. Samleprøven skal tas representativt og systematisk der det er planter i vekst
 4. Bruk jordbor eller spade for å ta ut jordprøven.
 5. Ta 40-50 stikk per samleprøve ned til 20 cm dybde.
 6. Merk av alle prøvestikkene på gårdskartet.
 7. Sørg for at samleprøven er på minst 1,5 liter jord.
 8. Planterøtter fra samme område kan legges i posen sammen med jorden.
 9. Merk posen/emballasjen godt med vannfast tusj. Prøven skal kunne finnes igjen på gårdskartet.
 10. Fyll ut analyserekvisisjonen. Kryss av på ønsket analyse.
 11. Jordprøven emballeres godt, og sendes til NIBIO Planteklinikken sammen med analyserekvisisjonen.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.