Ugrasmidler under plast - 2016

04.12.2017 (Oppdatert: 04.12.2017) ,  Siri Abrahamsen

Under solfangerplast trives ugraset godt og det er viktig å finne riktig blanding av ugrasmidler i tidligpotet som bekjemper blant annet søtvierarter.

Potet og fysalissøtvier

Dette er resultater fra forsøk hvor vi samarbeider med Norsk Plantevern Forening og Nibio om å finne de beste bekjempingsstrategier. Her har vi sett på midlene Sencor, Fenix og Centium i ulike blandinger i tidlig potet behandlet før plastlegging.

Les resultatene.