En rein tresker sprer ikke ugrasfrø

07.02.2018 (Oppdatert: 04.01.2019)

Hønsehirse og floghavre er spesielt alvorlige ugras som kan spres med treskere, halmpresser og annet utstyr som går fra skifte til skifte. God reingjøring bidrar til at bonden får ekstra arbeid og kostnader med bekjemping av vanskelige ugras. Vestfold Frøavlerlag har med støtte fra Fylkesmannen i Vestfold fått laget en brosjyre om treskerreingjøring. Brosjyren er utarbeidet av NLR Viken med hjelp fra Ragnar Lensberg som tidligere var godkjent av Mattilsynet for å kunne kontrollere reingjøring av treskere som skulle gå i storfrøa grasarter.

Dårlig reingjort tresker sprer ugras!

Floghavre og hønsehirse koster bonden store summer hvert år i tapt avling, kostnader til plantevern, luking og tapte muligheter for såkornproduksjon og frøavl av storfrøa grasarter.
Disse ugrasene kan spre seg effektivt med tresker som ikke er reingjort. Både floghavre og hønsehirse har snerp som gjør at det lett fester seg og blir med høsteredskap fra felt til felt.

I brosjyren som det er linket til under er det forklart hvordan en effektivt kan gjøre skurtreskeren mest mulig rein, og dermed sikker mot spredning av farlige ugras.

Last ned brosjyren om treskerreingjøringFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.