Ta vare på proteinet i økologisk grovfôrproduksjon!

27.05.2020 (Oppdatert: 05.06.2020) Julie Wiik

Høyere råvarepriser har økt prisen på økologisk kraftfôr betraktelig. Dette gjør det enda mer aktuelt å ta vare på, og øke proteinet vi produserer på gården. Men hvordan? Her er noen tips.

Kløver en den mest smakelig fôrplanta vi har, og er viktig for både fôropptaket og proteininnhold i surfôret, Foto: Julie Wiik

En høyere kløverandel i enga øker råproteininnholdet

 

Sammenheng mellom mellom hvitkløverinnhold og råptotein i 1 slått, økologisk. Kilde: SEGES

 • Ta vare på den kløveren som er i enga. Kløver er sensitiv for kjøring og kjøreskader, unngå kjøring på ulaglig jord og innhøsting under dårlige forhold.
 • Kløver foretrekker høyere pH enn de fleste grasartene. En god kalktilstand gjør at kløveren trives bedre.
 • Kombiner rød- og hvitkløver, de har forskjellige voksemåter og vil utfylle hverandre godt i enga (se infoboks).
 • Vær bevisst kløverandelen i engene dine; det kan være det er mindre kløver i enga enn du tror. Kartlegg eventuelt hvorfor andelen er lav, og gjør tiltak. Hjelp kartlegging av kløverandel finner du i denne artikkelen fra NORSØK. 
 • Reprasjonssåing med rødkløver kan i mange tilfeller være svært vellykket.
 • Kløver en den mest smakelig fôrplanta vi har. Hvis det er 20-25% rødkløver i enga kan en forvente 1-1,5 kg høyere tørrstoffopptak sammenlignet med en rein graseng (Randby 1991).

 

God ensilering

 • En rask og effektiv ensilering av grovfôret hindrer tap av næring og forringelse av proteinkvalitet.
 • Ved ensilering av kløverrikt fôr sørg for god snitting og tilstrekkelig bruk av ensileringsmiddel. Ved høy kløverandel bør ikke graset fortørkes til over 35% ts, da øker faren for drysstap.
 • Unngå at graset blir liggende i ranke/streng for lenge, her kan det skje omfattende nedbryting av protein.
 • Ensileringsmidler tar vare på proteinkvaliteten (størst effekt ved syrebaserte midler). 

 

Øke beiteandel eller direktehøste?

 • Det beste graset står fortsatt på rot, dvs ved beite eller direktehøsting har man ikke ensileringstap, og proteinkvaliteten er høyere. Dette er selvsagt lettere sagt en gjort, men noe å ha i bakhodet.
 • Rug- og raigrasbeite kan inneholde mye protein. 

 

Tidlig slått

 • Den totale proteinavlingen er på sitt høyeste ved skyting, men mengden AAT og PBV reduseres gradvis allerede fra beitestadiet.

 

Kilde: Osbourn 1980

 

Rød- og hvitkløver har ulik voksemåte og egenskaper

Rødkløverrot (venstre) og hvitkløver (høyre) Kilde: Fôrvekster, av Jostein Skår  

 

Rødkløver sprer seg ikke vegetativt og må bruke samme rota hele livet. Gjenveksten hos rødkløver skjer derfor i hovedsak i fra nydanna skudd i kronen (overgangen mellom skudd og pålerot) og spredning i enga skjer med frø. Kjøring med traktor og redskap, særlig under ugunstige forhold kan gi knuseskader på rødkløveren og sår på krona som igjen kan bli infisert av sopp/bakterier og kløverplanta kan dø. Hvitkløveren derimot har krypende stengler og lager nye røtter fra leddknutene. Dette er med på å gjøre hvitkløver mer motstandsdyktig mot kjøring, hvis en del av planta blir ødelagt vil det ofte ikke ødelegge for videre formering.  Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.