Hva er din strategi for førsteslåtten?

20.05.2019 (Oppdatert: 16.08.2019) Julie Wiik

Ved å utsette slåttetidspunktet øker du tørrstoffavlingen. Går du for mengde tørrstoff fremfor høy kvalitet i 2019?

Førsteslått 2018. Foto: Julie Wiik

Avling og kvalitet

Hvor mye grovfôr er det behov for i kommende sesong, hvor stort/lite er grovfôr lageret, hvordan er tilgangen på halm, og hvor mange slåtter? Dette er sentrale spørsmål en bør stille seg før en legger opp en strategi.

Førsteslåtten gir vanligvis størst avling av slåttene, derfor er det er viktig å ha en god plan. Det er mulig å hente mange kilo tørrstoff ved å utsette høstingen en uke etter skyting, men da må man være villig til å gå på kompromiss med kvalitet. Avlingen i kilo tørrstoff (kg ts) øker helt frem til blomstring. Gjenveksten i timotei er dog større ved at man tar slåtten ved begynnende skyting framfor en uke etter skyting. En sein slått gir dessuten mindre tid til gjenvekst. I tillegg blir kvaliteten på graset dårligere jo seinere det slås. Antall fôrenheter per kg ts når et toppunkt den første uka etter skyting. Deretter faller kvaliteten drastisk. Skal en utsette slåtten og samtidig bevare noe kvalitet bør man ikke slå senere enn til skyting.

På et tidlig beitestadie er fordøyeligheten av tørrstoffet ca. 80% og ved skyting ca. 75 %. Ved blomstring er fordøyeligheten under 65%, og den ufordøyelige delen av celleveggen (ligninet) er nesten fordoblet i forhold til beitestadiet. Ved utsatt høsting omslutter ligninet gradvis de fordøyelige karbohydratene (cellulose og hemicellulose) og hindrer de fra nedbryting i vomma. Det er derfor ikke bare økt lignininnhold i graset som gjør at fordøyeligheten av graset går ned, den gjør også fordøyelig næring delvis ufordøyelig.

 

 

Effekt av utviklingstrinn ved førsteslått på ulike mål for avlingsmengde. (Skjevdal og Grønnerud, 1992)

Effekt av utviklingstrinn ved førsteslått på ulike mål for avlingsmengde. (Skjevdal og Grønnerud, 1992)

 

Grassurfôr, blandingseng

Ts

Råprot.

NEL20/FEm

Fylleverdi

NDF

iNDF

Høy fordøyelighet

32,8

162

6,51/0,92

0,48

477

136

Middels fordøyelighet

32,5

157

6,10/0,86

0,52

511

176

Lav fordøyelighet

32,0

150

5,71/0,80

0,55

538

214

Tidlig, middels og seint høstet grassurfôr (Norfôr fôrmiddeltabell)

 

Avlinga av protein er på sitt høyeste ved skyting, men mengden AAT per daa øker svakt i ukene etter skyting. Dette kommer av økningen i tørrstoffavling. Innehold av mineraler og fett i graset reduseres ved utsatt høsting. Innholdet av sukker er mer avhengig av værforholda ved høsting, men det er en svak økning i sukker etter skyting. Økt sukkerinnhold skyldes at opplagsnæringen (fruktan) øker. Stor andel kløver i enga gir stor tilveksten ved utsatt høsting, og man kan dermed få delvis kompensert proteininnholdet i grovfôret noe med å vente litt, siden prosentandel kløver i enga øker. Det er vanskelig å anslå hvor mye kløver det er i enga. I denne artikkelen fra agropub er det bilder av forskjellige kløverandeler i eng som kanskje kan være til hjelp.

Grasartene skyter relativt sett i denne rekkefølgen (fra først til sist): engrapp, hundegras, raisvingel, engsvingel, fleråring raigras, bladfaks, timotei. Det vil si at man også må ta høyde for artssammensetning i enga når en bestemmer slåttetidspunkt. Er det høyest andel av timotei i enga avgjør den slåttetidspunkt. Har du eventuelt en rein hundegras- eller raigraseng må disse slås tidligere for å oppnå god kvalitet. Blandinger som inneholder en god del strandsvingel eller raisvingel bør også slås tidlig for å opprettholde god smakelighet og kvalitet.

Fôropptak

Kvaliteten på graset påvirker som regel dyras opptak. Fôr med høy fordøyelighet brytes raskere ned og vil ha kortere oppholdstid i vomma. Ei ku kan derfor få i seg flere kg ts av tidlig høstet surfôr kontra gras som er seint høstet, men dette vil avhenge av den totale fôrrasjonen. Har man et grassurfôr som inneholder kløver av betydning vil dette øke fôropptaket, uavhengig av slåttetidspunkt. Belgvekster inneholder lavere andel fiber (NDF), og celleveggene har en annen sammensetning, dette medfører at kløveren fordøyes raskere enn graset. I tillegg er kløver smakelig. Grassurfôr som inneholder 20-25% kløver kan gi 1,5-2 kg høyere fôropptak per dag sammenlignet med et grassurfôr uten kløver.

Seint slått gras vil holde lenger, men krever betydelig høyere innkjøp av kraftfôr. Hva blir din strategi for førsteslåtten?Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.