Ta kontrollen på svartsøtvier

01.12.2017 (Oppdatert: 01.12.2017) ,  Siri Abrahamsen

Søtvier kan være et stort problem blant annet i potet og enkelte grønnsakskulturer. Den gjør mye ut av seg i vekster som dekker dårlig og på vendeteiger uten annen vegetasjon. Vi har to typer søtvier i åkrene i Vestfold hvor svartsøtvier dominerer.

Det er viktig å unngå at plantene produserer frø for ellers har du et problem i mange år framover.

Vi har laget en brosjyre som både viser biologi og voksemåte men også muligheter for å få kontroll over ugraset.

Til brosjyra