Ta kontrollen på svartsøtvier

01.12.2017 , Siri Abrahamsen

Søtvier kan være et stort problem blant annet i potet og enkelte grønnsakskulturer. Den gjør mye ut av seg i vekster som dekker dårlig og på vendeteiger uten annen vegetasjon. Vi har to typer søtvier i åkrene i Vestfold hvor svartsøtvier dominerer.

Det er viktig å unngå at plantene produserer frø for ellers har du et problem i mange år framover.

Vi har laget en brosjyre som både viser biologi og voksemåte men også muligheter for å få kontroll over ugraset.

Til brosjyraFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.