Parkslirekne - et livskraftig ugras

01.12.2017 , Siri Abrahamsen

Parkslirekne er et uønska ugras i vår natur. Den kan etablerer seg i kantsoner hvor det ikke foregår jordarbeiding og den spres kun med jordstengelbiter.

Der dette ugraset får etablerte seg vokser ingenting annet. Sett inn bekjemping før parslirekne får etablert for store kolonier og unngå å spre den til nye steder!

Vi har laget en brosjyre som forteller mer om biologi, hvor den vokser og muligheter for bekjemping.

Til brosjyraFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.