Betydning av PVA i Asterix - prøving i 2016

04.12.2017 (Oppdatert: 04.12.2017) ,  Siri Abrahamsen

I noen enkle forsøksfelt ble helt virusfri settepoteter sammenlignet med settepoteter med ca 50 % smitte av Potetvirus A (PVA) og produsentens egenproduserte settepoteter.

Potetris med virussymptomer

Bakgrunnen for forsøkene er at det stilles en del spørsmål om smitte av PVA alene forårsaker skade (på kvalitet og/ eller avling) i Asterix. Dette er en del av et samarbeidsprosjekt mellom NLR og settepotetfirmaene Strand Unikorn og NORGRO.

Les resultatene