Faste kjørespor. Foto: Julie Wiik
⋅ Faste kjørespor

Faste kjørespor i grasproduksjon krever god planlegging

- Innføring av presisjonslandbruk uten å etablere faste kjørespor gir ingen mening. Dette er ordene til Tim Chamen, som har jobbet med faste kjørespor i en årrekke.
NLR