Presisjonsgjødsling i potet

20.03.2018 (Oppdatert: 21.03.2018) ,  Siri Abrahamsen

En svært fornøyd forsamling etter et informativ fagmøte om presisjonsgjødsling i potet. Dette er framtida - var et av utsagnene.

Her finner du presentasjonene fra innleggende som ble holdt.

Resultater fra "Nitratprosjektet" i potet v/ Siri Abrahamsen NLR Viken

Her ble det gitt praktiske gjødslingsråd basert på erfaringene fra de mange gjødslingsforsøkene i dette prosjektet.

Bruk av Cropsat i presisjonsgjødsling i potet v/ Jan-Eivind Kvam-Andersen, Yara Norge

Her ble det presentert hvordan man kunne bruke satellittbilder for å se variasjon i veksten i åkeren og muligheter for å få utarbeidet kart til variabel gjødsling. Gode nyheter for 2018 er at det også skal bli bilder i juli og at man beregner at satellittene passerer to ganger per uke.

Dronebilder og plantehelse v/ Erik Løvmo, Agrodrone

Her fikk vi mer kunnskap om teknologien som ligger bak bildene både i Cropsat og det som Agrodrone benytter (5 kamera - Grønn/ Rød/ Rødkant/ Nær Infrarød/ RGB). Dronen flyr i 100 m høyde og bilder kan tas uavhengig av om det er skydekke eller ikke. Her kan man få kart med høy oppløsning som viser variasjon i grønnfarge/ plantedekke i en åker, og evt utarbeidet kart for variabel gjødsling.