Forsøk med nedsviing i potet. Foto: Siri Abrahamsen
Medlem
⋅ Potet

Nedsviing av potetris

Sprøyteteknikk og vær avgjør. Bruk godværsdager og formiddagen til nedsviing av potetriset.
NLR Viken
Celandine
⋅ Potet

Nye matpotetsorter

Celandine er en av sortene som så meget pen ut. Tynt skall og lite feil. Evolution ga også et godt inntrykk.
NLR Viken
Typisk angrep av tørråte både på bladstilk og blader. Foto: Siri Abrahamsen
⋅ Plantevern

Kampen mot tørråte - nye midler i 2020

I sommer har vi flere nye og gode tørråtemidler tilgjengelig, både med forebyggende og kurativ effekt. Ranman Top og Revus er de beste og billigste til forebyggende sprøyting. Infinito, Cymbal og Proxanil er nye midler som anbefales ved sterkt smittepress for å unngå at tørråten etablerer seg i potetåkeren, og for å redusere faren for resistensutvikling.
NLR Viken
Svartsøtvier. Foto: Siri Abrahamsen.
⋅ Plantevern

Boxer - mot ugras i potet med plastdekke

Boxer viser relativt god effekt mot svartsøtvier men ikke fullstendig effekt. Boxer i blanding med Fenix, Sencor og/eller Centium gir en generell god ugraseffekt. Skade på potetris ble ikke observert i blandingene med Boxer.
NLR Viken
Potetåker i Grimstad på Bergemoen. Foto: Sigbjørn Leidal.
⋅ Grønnsaker

Planteskadelige nematoder fra utlandet

Utenlandske skadegjørere er en stadig trussel mot norsk planteproduksjon. En fryktet skadegjører er nematodee Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax.
NLR Viken