Bladrulling pga sikade angrep
Medlem
⋅ Skadedyr

Sikader i potet

Potetsikadene (både voksne og nymfer), suger plantesaft fra mange type planter, men i Norge er de hovedsakelig et skadedyr i potet på Østlandet. De voksne sikadene foretrekker de øvre bladene.
Figur3
Medlem
⋅ Potet

Vekstavslutning på frodig potetris 2021

Sprøyting kl 10 ga raskere nedsviing av riset enn kl 17 på dagen. Behandling med 1/1 Mizuki etterfulgt av 1/2 Mizuki i blanding med 1/1 Spotlight Plus virker bedre enn 1/2 Mizuki etterfulgt av 1/1 Mizuki.
B Ilde1
Medlem
⋅ Potet

Utprøving av Quantis i potet i 2021

Flere gangers behandling med Quantis ser ut til å ha gitt litt flere knoller per plante. Siden potetsetting ble sen i 2021 og vi dermed fikk litt kort veksttid, har dette ført til flere små knoller og ingen avlingsøkning.
Bilde1
Medlem
⋅ Potet

Bruk av satellittbilder til variabel gjødsling i potet 2021

Satellittbilder og biomassekart fra CropSAT kan brukes til variabel gjødsling i potet. Bilde fra tidligere kornår og inneværende potetår kan brukes, men gjødselstrategien kan variere. Satellittbildene må alltid vurderes opp mot faktiske forhold.
Bilde2
Medlem
⋅ Potet

Rapport: Mer bærekraftig gjødsling av potet 2022

Vil vi oppnå bedre utnytting av tilført nitrogengjødsling og dermed et lavere behov for nitrogen ved totalt å endre på gjødslingsstrategien om våren?
Bilde1
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster sådd i potetåker

Formålet med «prøving av fangvekster i potetåker» var å se hvordan ulike fangvekster sådd i en etablert potetåker vil utvikle seg i et normalt norsk driftsopplegg med potet.
Bilde6
⋅ Grønnsaker

Fangvekster på vendeteigen til potetåker

Formålet med demofeltet «fangvekster på vendeteig» var å vise/demonstrere hvordan ulike vekster ter seg på vendeteigen i en potetåker.
DJI 0284
⋅ Fangvekster og underkultur

Prosjekt - Økt bruk av fangvekster etter tidlig kulturer

Formålet med prosjektet er å skape interesse blant dyrkerne for å etablere fangvekster etter høsting av tidlige grønnsaker og potet og bidra til at produsentene lykkes med etableringen.
1 2