Etablering av areal for pollinerende og andre nytteinsekter

24.11.2019 (Oppdatert: 07.01.2020) John Ingar Øverland

Pollinerende insekter er viktige både for bondens avlinger og for ville planter. Tap av areal for nytteinsektene gir også tap for bonden. Man kan søke om tilskudd til etablering og skjøtsel av arealer for nytteinsekter.

Fagerklokker og prestekrage i veikanten

Tiltak for humler, bier og andre pollinerende insekter 

Mange arealer som tidligere har vært dyrket passer dårlig inn i en effektiv jordbruksdrift med store maskiner, og gror i stedet til med kratt. Kantarealer som tidligere var fine blomstrende kanter har etter ugrassprøyting endt opp som leveområde for burot, skvallerkål og annet uønsket ugress.

Disse arealene var tidligere viktige leveområder for nytteinsekter, mange av dem viktige i pollinering av plantene vi dyrker, andre som effektive rovdyr på skadeinsekter.

Nytteinsektet gulløye

Gulløyelarver er effektive jegere på skadedyr som lus og larver på kulturplantene. Skal vi få disse ut i åkeren må den voksne gulleøye få tilgang på mat. Det finner den i blomstrene.

I prosjektet SmarCrop har NIBIO funnet at ved å legge til rette for gulløye (Link til foto: CC BY-SA 4.0 Fotograf: Joaquim Alves Gaspar) kan gulløyelarvene effektivt holde bestanden av lus nede i så stor grad at kjemisk bekjemping ikke er nødvendig.

Villbier, solitære bier og humler er viktige for pollinering av kløver, frukt og bær

Dersom dyrka arealer som ellers ville grodd igjen blir restautrert og skjøttet slik at vi får blomstrende vegatasjon er det grunnlag for å søke om kulturlandskaptilskudd for arealet.

Det gis tilskudd gjennom SMIL for å restaurere arealer fra gjengrodd til blomstereng.

Dette kan du lese mer om i veiledningen som er skrevet av NLR Viken med støtte fra Miljødirektoratet.

Last ned veiledningen ved å klikke på bildet under:

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.