Etablering av areal for pollinerende og andre nytteinsekter

24.11.2019 (Oppdatert: 01.12.2019) John Ingar Øverland

Pollinerende insekter er viktige både for bondens avlinger og for ville planter. Tap av areal for nytteinsektene gir også tap for bonden. Etablering og skjøtsel av arealer for nytteinsekter kan en også få tilskudd til.

Fagerklokker og prestekrage i veikanten

Mange arealer som tidligere har vært dyrket passer dårlig inn i en effektiv jordbruksdrift med store maskiner og gror i stedet til med kratt. Kantarealer som tidligere var fine blomstrende kanter har etter ugrassprøyting endt opp som leveområde for burot, skvallerkål og annet uønska ugras.

Disse arealene var tidligere viktige leveområder for nytteinsekter, mange av dem viktige i pollinering av plantene vi dyrker, andre som effektive rovdyr på skadeinsekter.

Gulløyelarver er effektive jegrer på skadedyr som lus og larver på kulturplantene, men skal vi få disse ut i åkeren må den voksne gulleøye få tilgang på mat, det den finner i blomstrene. I prosjektet SmarCrop har NIBIO funnet at ved å legge til rette for gulløye (Link til foto: CC BY-SA 4.0 Fotograf: Joaquim Alves Gaspar) kan larvene dens effektivt holde bestanden av lus nede i så stor grad at kjemisk bekjemping ikke er nødvendig.

At villbier, solitære bier og humler, er viktige for pollinering av kløver, frukt og bær er godt kjent.

Dersom dyrka arealer som ellers ville grodd igjen blir restautrert og skjøttet slik at vi igjen får en blomstrende vegatasjon der er det grunnlag for å få kulturlandskaptilskudd for arealet.

Det kan gis tilskudd gjennom SMIL for å restaurere arealer slik at det går fra gjengrodd til blomstereng.

Dette kan du lese mer om i veiledningen som er skrevet av NLR Viken og gitt støtte til av Miljødirektoratet.

Last ned veiledningen ved å klikke på bildet under:

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.