Vi gir deg oversikten over avstandskrav til vanlig midler i korndyrkinga. Foto: Morten Livengen
Medlem
⋅ Plantevernjournal

Avstandskrav til vann

Avstandskrav skal dokumenteres - ha oversikt i planlegginga.
NLR Viken
Kjempespringfro blomstring
⋅ Ugras

Kontroll av kjempespringfrø

Har du oppdaget Kjempespringfrø? Her får du tips om bekjempelse.
NLR Viken
Parkslirekne
⋅ Ugras

Kontroll av parkslirekne

Har du oppdaget Parkslirekne? Her får du tips om bekjempelse.
NLR
Svartsotvie hero bilde
⋅ Ugras

Kontroll av svartsøtvier

Har du oppdaget Svartsøtvier? Her får du tips om bekjempelse.
NLR Viken
Aks av hønsehirse med rødlig farge og snerp. Foto: John Ingar Øverland
⋅ Ugras

Bekjempelse av hønsehirse

Har du oppdaget hønsehirse på gården? Her får du tips om bekjempelse
NLR Viken
DSC00069
Medlem
⋅ Off label

Plantevernplanen for grønnsaker 2023

Plantevernplanen for grønnsaker inneholder informasjon om plantevernmidler tillatt i de ulike kulturene, samt annen viktig stoff knyttet til rett bruk av plantevernmidler.
NLR Viken
Alternativ til kjemisk bekjempelse
⋅ Frukt

Kok bort ugraset i eplefelt

NLR Viken har testet ugrasbekjempelse med varmt vann for å undersøke effekten. Kan kokende vann bekjempe ugras i frukthagen?
NLR Viken
Typisk angrep av tørråte både på bladstilk og blader. Foto: Siri Abrahamsen
⋅ Plantevern

Kampen mot tørråte - nye midler i 2020

I sommer har vi flere nye og gode tørråtemidler tilgjengelig, både med forebyggende og kurativ effekt. Ranman Top og Revus er de beste og billigste til forebyggende sprøyting. Infinito, Cymbal og Proxanil er nye midler som anbefales ved sterkt smittepress for å unngå at tørråten etablerer seg i potetåkeren, og for å redusere faren for resistensutvikling.
NLR Viken
Svartsøtvier. Foto: Siri Abrahamsen.
⋅ Plantevern

Boxer - mot ugras i potet med plastdekke

Boxer viser relativt god effekt mot svartsøtvier men ikke fullstendig effekt. Boxer i blanding med Fenix, Sencor og/eller Centium gir en generell god ugraseffekt. Skade på potetris ble ikke observert i blandingene med Boxer.
NLR Viken