Det er viktig å unngå at plantene produserer frø for ellers har du et problem i mange år framover.

Vi har laget en brosjyre som både viser biologi og voksemåte men også muligheter for å få kontroll over ugraset.

Til brosjyra