Plantevern i frøeng

06.12.2017 (Oppdatert: 06.12.2017) ,  John Ingar Øverland

Ugrasbekjempelse i frøeng starter med valg av riktig areal, forebyggende bekjempelse i kornårene og effektiv bekjempelse i gjenlegget.

Engrapp

Like viktig som frøavlinga er kvaliteten på frøet som høstes. Er frøenga full av ugras tapes mye frø ved rensing og i verste fall må frøet kasseres. Ugraskampen starter før gjenlegg til frøeng, arealet må være reint for ugrasfrø av arter som er vanskelige å rense ut og å bekjempe i gjenlegg og frøeng.

Hele artikkelen kan du lese her

Artikkelen er publisert i Grønt i fokus Nr. 2 Mai -2017