Avstandskrav til vann

16.05.2019 (Oppdatert: 16.08.2019) Ingvild Evju

I plantevernjournalen skal tiltak mot vannforekomster dokumenteres slik at avstandskravet på etiketten overholdes. Allerede fra planleggingsfasen er det nyttig å ha oversikten over de ulike midlenes avstandskrav til vann.

Ved bruk av plantevernmidler må avstandskravet til vann hensyntas. Med vann menes blant annet vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster.

Hele artikkelen og tabell over avstandskrav til de ulike midlene leses her.

Artikkelen er fra grønt i fokus nr 2 2019Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.