Planteskadelige nematoder fra utlandet

13.08.2019 (Oppdatert: 23.08.2019) Lars-Arne Høgetveit

Utenlandske skadegjørere er en stadig trussel mot norsk planteproduksjon, en fryktet skadegjører er nematoden Meloidogyne Chitwoodi.

Foto: NPPO, Nederland / EPPO

Fra svensk grønnsaksproduksjon ble det bekreftet i 2018 at de hadde en viss spredning av nematoden (rundorm) Meloidogyne chitwoodi, og flere svensker kvier seg for å ta nematodeprøver i frykt for å finne den og få karantenerestriksjoner etc. Den er ikke registrert i Norge. Hvis den blir introdusert er det sjanse for stor avlingsnedgang, og Nibio skriver: "Rotgallnematodene M. chitwoodi and M. fallax er karanteneskadegjørere i EU, og tiltak iverksettes for å hindre videre spredning. M chitwoodi og M. fallax betraktes som en trussel for Europa og begge artene forårsaker alvorlige kvalitetsskader på potet og grønnsaker som gulrot." (Kilde infolink om chitwoodi: Nibio )

 

I praksis for oss i Norge betyr det at vi skal være forsiktige på utenlandsopphold i Europa og selvsagt også andre verdensdeler, mht å være veldig bevisste på skotøy ol. Er man på jorder eller i produksjonslokaler/pakkerier etc brukes som et minimum gode plastovertrekk på skoa. Beste tiltaket er å kjøpe seg et rimelig skopar og benytte dem utenlands og hive dem før hjemreise. Flere forretninger har slike ok sko. Jakker og andre klær er vi usikre på temperaturkravet for, men sørg for å kjøre så varmt som mulig og så mye tid som mulig og få bort jordrester. Det er også flere innen jordbruket – inkl. rådgivere - som reiser en god del til kolleger i utlandet, på messer o.l. som bør gjøre slike tiltak. Bruk føre vare-prinsippet og ta høyde for at det kan være sjukdomsfremkallende organismer inkludert nematoder i all jord (også på norsk jord).

Det skal være systemer som tar høyde for slike problemer i mottaks- og foredlingsindustrien, men det er alltid riktig å stille slike spørsmål slik at alle ledd skjerper seg og evt. kan unngå slik smittespredning – for det å bli kvitt en introdusert skadegjører viser seg alltid svært vanskelig og i flere tilfeller umulig.

 

Chitwoodi er bekreftet registrert i rundt 20 nasjoner bl.a. i Sverige, Nederland, Portugal, Sør-Afrika og i 9 stater på USAs vestkyst. M. fallax finner vi bekreftet i rundt 11 nasjoner bl.a. England, Frankrike, Nederland, Australia og New Zealand. Det at disse nasjonene står på EPPOs liste betyr ikke nødvendigvis at de ikke finnes i andre nasjoner, men den er ikke bekreftet andre steder. Aktuelle kulturer som kan rammes av nematoden er potet, gulrot, kepaløk, purre, persille, jordbær, korn, mais, kløver og flere ugras.

Plantevernleksikonet – skriver dette om vertsplanter for M. chitwoodi "Rotgallnematodene er utpreget polyfage, og flere forskjellige vertsplanter angripes. Gode vertsplanter for M. chitwoodi er poteter (Solanum tuberosum) og tomater (Lycopersicon esculentum). Middels gode vertsplanter er Brassicaceae, Cucurbitaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Liliaceae, Umberliferae og Vitaceae. Planter som vedlikeholder populasjonen er bygg, hvete, havre, mais, sukkerbete og flere gras og ugras i familien Poacea. Ikke-vertsplanter er paprika (Capsicum annuum) og tobakk (Nicotiana tabacum og N. rustica)."

NLR Viken arrangerte i Januar 2019 et fagmøte om forebyggende hygiene i planteproduksjon der blant annet nematoder var tema. Presentasjonene fra møte er i linken under:

Forebyggende hygiene i grønnsaker, potet m.fl. planteproduksjoner

 

Mer informasjon om rotgallnematoden Meloidogyne chitwoodi kan du finne i denne artikkelen fra potet.no, her er det også aktuelle linker til eksterne sider.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.