Kan vi stole på målinger med pH-strips?

22.08.2014 (Oppdatert: 04.01.2019)

På nettstedet miljolare.no vises det til en rapport fra NIVA der det advares mot å stole på pH-strips ved måling av pH. Det er spesielt når pH er høy at målingene blir veldig feil. Målingene med strips gav i denne testen generelt for lave verdier.

NIVA (Norsk Institutt for vannforskning) utførte for en del år siden noen tester der de sammenlignet forskjellig måleutstyr for pH-måling. Det var tre ulike typer pH-strips med i testen, en type som gikk fra pH 4-7, en fra 5-10 og en fra 6,5-10. Stripsene gav stort sett samme verdi uansett verdi i vannprøvene (se tabell under).

Hva betyr dette for oss i veksthusbransjen?
Jeg tok en telefon til Anne Lyche Solheim på NIVA og hun bekrefter at innholdet i rapporten nok fortsatt er gyldig. Hun bekrefter også at det å måle pH i vann er vanskelig, spesielt i bløtt vann (som vi stort sett har i Norge) og spesielt når saltinnholdet er lavt. Sånn sett er det lettere å måle pH i en næringsløsning enn i rent vann. Dette fordi salter i vannet stabiliserer pH. I testen NIVA utførte var ikke vannet tilsatt noen salter. Resultatene i testen er nok derfor verre enn det vi ville fått med måling av pH i ulike næringsløsninger. Likevel bekrefter testen noe av det vi har sett i praktiske målinger med pH-strips ute i gartneri, at pH-papir ikke er til å stole på når pH er høy.

 

Tabell fra http://www.miljolare.no  NIVA v/Anne Lyche Solheim

Konklusjon
Konklusjonen blir at det er sikrere å bruke et pH-meter enn å bruke pH-strips. Stripsene kan gi en indikasjon når pH er lav, men er pH høy kan stripsene forvirre mer enn de hjelper. Anbefalingen blir derfor at det er fornuftig å investere i et pH-meter, men det er veldig viktig å vedlikeholde dette godt. Det betyr at pH-elektroden må holdes fuktig i en egnet oppbevaringsvæske og pH-meteret må kalibreres relativt ofte (gjerne en gang pr. mnd. Ved vanlig bruk).

 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.