Hvordan øke det organiske innholdet i dyrkingsjorda?

24.03.2020 (Oppdatert: 24.03.2020) Anne Lene Malmer

Grønnsaksdyrking kan tære hardt på jordressursene på grunn av mye jordarbeiding og arbeid på lite gunstige tidspunkt. Hvordan opprettholder vi bærekraftig produksjon samtidig som etterspørselen etter grønnsaker øker? 4. september 2019 hadde vi markdag i Sylling, Lier om temaet sammen med Norsk Jordforening.

Markvandring. Foto: Lars-Arne Høgetveit/NLR Viken

Et 30-talls dyrkere, rådgivere, leverandører av innsatsfaktorer til næringa, lærer og noen jordbrukselever deltok på Hørte Gård, hvor Anders Hørthe tok imot og fortalte hvorfor han har valgt å legge så stor vekt på jordforbedrende tiltak. Gården produserer både konvensjonelle og økologiske grønnsaker. Vi så på fangvekstblandinger, grønngjødsling, maskiner og utstyr til slått og pleie, avslutning av de grønne vekstene osv.

Hans Håkon Helmen og Anne Lene Malmer fra NLR Viken forklarte hvordan vi i Bedre Matjord-prosjektet har gjort sammenligning av tradisjonelt pløyd areal mot flatekompostering og skulle se på virkninger på jord og til slutt brokkoliproduksjonen. På samme areal er det også prøvd ut fangvekster som underkultur i brokkolien, og de står over til våren 2020. Resultater bli fortløpende delt i Forsøksmeldinger og her på www.nlrviken.no.

 

Demonstrasjon av avrenning fra jord med ingen, lite og mye grønne planter. Foto: Hans Håkon Helmen/NLR Viken 

 

Å bruke grønne vekster gjennom så store deler av året som mulig er positivt. Helst i blandinger og med gode røtter, vil de gjennomveve jorda og fôre jordlivet med roteksudater, stoffer som skilles ut av røttene. Det gir større aktivitet i jorda og det vil bygge opp det organiske innholdet. Martin Beck fra Danmark jobber som frittstående konsulent innen jordbruk og har vært leid inn som sparringpartner i prosjektet. Han forklarte hvordan han mener dyrkerne kan optimalisere innsatsen til å gi et mer robust dyrkingssystem. Elementer som redusert jordarbeiding, faste kjørespor, vekstskifte, bruk av fangvekstblandinger med mange arter, melkesyreferment og flatekompostering kan være nyttige tiltak.

Målet med tiltakene er jord med høyere organisk innhold, noe som ofte er en minimumsfaktor i jord som brukes til grønnsaker i vårt område. Det gjør jorda sterkere mot for mye og for lite vann, jordpakking, den blir billigere å jordarbeide siden motstanden blir mindre, du vil få en mer levende jord som kan hjelpe plantens vekst og utvikling og redusere forekomst av spesielt jordbårne skadegjørere. Det er også slik at en økning av organisk innhold via fotosyntesen er det samme som karbonbinding. Dette er enklest å oppnå med et godt vekstskifte og gjerne tilførsel av organisk materiale som husdyrgjødsel og kompost.

Forskerne Erik Joner og Alice Budai fra NIBIO, avd. jordkvalitet og klima på Ås, holdt hver sine interessante innlegg som kan lastes ned og leses fra vårt kursbibliotek unner "Jord og Kompost" (Klikk her).

 

Brokkoli. Foto: Anne Lene Malmer/NLR VikenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.