X Traktor med luftassistert sproyte
⋅ Kjemisk plantevern

Sprøyteteknikk - luftassistert eller tradisjonell metode

20. sept 2023 arrangerte NLR Viken luftassistert sprøyteteknikkdag i rosenkålen til Brødrene Freberg DA i Stokke. Hardi Norge stilte opp med luftassistert sprøyte til demonstrasjon, og fordeler og ulemper med metoden ble diskutert og demonstrert.
NLR Viken
Høstraps i blomst. Foto: Hanna P. N. Holm
Medlem
⋅ Sorter

Etablering av høstraps

Skal du etablere høstraps i år? Her finner du info om sortsvalg, gjødsling, såing, og andre tips til god etablering. 
NLR Viken
Åkerbønner. Foto: John Ingar Øverland
⋅ Åkerbønner

Spar gjødsel med dyrking av åkerbønner

En god åkerbønneavling samler en nitrogenmengde tilsvarende 500 kr/daa med dagens gjødselpris. Da må jobben gjøres riktig, det forteller vi om her.
NLR Viken
Ugrasharving i åkerbønner. Foto: John Ingar Øverland
Medlem
⋅ Åkerbønner

Dyrkingsteknikk for åkerbønner i 2022

Det er stor interesse for dyrking av åkerbønner i 2022. Her finner du oppsummering av de viktigste punktene fra webinaret om dyrkingsteknikk.
NLR Viken
5. Lupin. Foto: Silja Valand
⋅ Fangvekster og underkultur

Forsøk med samvekster i høstraps

Forsøksresultater fra forsøk med samvekster (companion crops) i høstraps.
NLR Viken
Åkerbønner i blomst. Foto: John Ingar Øverland
⋅ Åkerbønner

Dyrkingsveiledning for åkerbønner 2023

Åkerbønner er en svært god forgrøde til mathvete og egner seg godt i økologisk produksjon. Her finner du dyrkingsveiledning for åkerbønner.
NLR Viken
Gulmoden oljedodre
⋅ Olje- og belgvekster

Dyrkingsveiledning for oljedodre

Oljedodre er en korsblomstret oljevekst med høgt innhold av omega-3 og antioksidanter. Lær hvordan den dyrkes her.
NLR Viken