5. Lupin. Foto: Silja Valand
⋅ Olje- og belgvekster

Forsøk med samvekster i høstraps

Forsøksresultater fra forsøk med samvekster (companion crops) i høstraps.
NLR Viken
Åkerbønner i blomst. Foto: John Ingar Øverland
⋅ Olje- og belgvekster

Dyrkingsveiledning for åkerbønner

Åkerbønner er en svært god forgrøde til mathvete og egner seg godt i økologisk produksjon. Her finner du dyrkingsveiledning for åkerbønner.
NLR Viken
Gulmoden oljedodre
⋅ Olje- og belgvekster

Dyrkingsveiledning for oljedodre

Oljedodre er en korsblomstret oljevekst med høgt innhold av omega-3 og antioksidanter. Lær hvordan den dyrkes her.
NLR Viken