Lupiner
⋅ Fremmedartsliste

Fremmede arter – utfordring for norsk natur

Svartelista arter er et begrep som tidligere ble benyttet på, planter, insekter og andre organismer med høy eller svært høy risiko i norsk natur. Fra 2018 benyttes i stedet begrepet «fremmede arter».
NLR Viken
Nlr 61480116253
Medlem
⋅ Kulturlandskap

Miljøtiltak i vassdrag og vannområder

Tiltak for å begrense jord- og næringstap fra landbruksarealer er viktig for å ta vare på vassdrag og vannområder.
NLR
Fagerklokke og prestekrage. Foto: John Ingar Øverland.
⋅ Kulturlandskap

Etablering av areal for pollinerende og andre nytteinsekter

Pollinerende insekter er viktige både for bondens avlinger og for ville planter. Tap av areal for nytteinsektene gir også tap for bonden. Man kan søke om tilskudd til etablering og skjøtsel av arealer for nytteinsekter.
NLR Viken
Nlr 53636537798 4 MP
⋅ Kulturlandskap

Gode tiltak for pollinerende insekter

Tiltak som bedrer forholdene for villbiene er også tiltak som sikrer landbruket bedre pollinering av frukt, bær og frøvekster.
NLR Viken