På oppdrag for Fylkesmannen i Nordland har NLR Nord Norge v/Ragnhild Renna i 2018 og -19 kartlagt og utarbeida en skjøtselsplan for naturbeitemarka på Mikkelsnes i Øksnes kommune.