IMG 1356
⋅ Gjødsling

Biogjødsel til gras og korn

Veiledning til bruk av Biogjødsel basert på biogjødsel levert av Greve Biogass i Vestfold
NLR Viken
Foto: Silja Valand
Medlem
⋅ Gjødsling

Hva skal til for at hveten bør dyrkes til mat i 2022?

Økte gjødselpriser og en annerledes verden gir usikkerhet i hva som er riktig strategi for kommende sesong. NLR Viken har gjort noen økonomiske beregninger, som kan brukes som et bakteppe for egne vurderinger og avgjørelser.
NLR Viken
Foto: Ingvild Evju
Medlem
⋅ Korn

Isdekt høstkorn i Vestfold

Det er lite snø over høstkornet i Vestfold, men noen steder ligger det is. Hvilke utfordringer kan dette gi? Og bør det settes inn tiltak?
NLR Viken
Aks av hønsehirse med rødlig farge og snerp. Foto: John Ingar Øverland
⋅ Ugras

Bekjempelse av hønsehirse

Har du oppdaget hønsehirse på gården? Her får du tips om bekjempelse
NLR Viken
Hønsehirse. Foto: John Ingar Øverland
⋅ Korn

Hønsehirse

Hønsehirse øker i utbredelse og er blitt et problemugras i flere kulturer over store deler av landet.
NLR Viken