Aks av hønsehirse med rødlig farge og snerp. Foto: John Ingar Øverland
⋅ Ugras

Bekjempelse av hønsehirse

Har du oppdaget hønsehirse på gården? Her får du tips om bekjempelse
NLR Viken
IMG 20200626 085714 4 MP
Medlem
⋅ Korn

Dyrkingsveiledning: Høstbygg

Enkel veiledning for hvordan du lykkes med dyrking av høstbygg
NLR Viken
Hønsehirse. Foto: John Ingar Øverland
⋅ Korn

Hønsehirse

Hønsehirse øker i utbredelse og er blitt et problemugras i flere kulturer over store deler av landet.
NLR Viken