IMG 20200626 085714 4 MP
Medlem
⋅ Korn

Dyrkingsveiledning: Høstbygg

Enkel veiledning for hvordan du lykkes med dyrking av høstbygg
NLR Viken
Tett hønsehirsebestand. Foto: John Ingar Øverland
⋅ Korn

Hønsehirse

Hønsehirse (Echinochloa crus-galli) øker i utbredelse og er mange steder nå et problemugras i flere kulturer. Tidligere var dette å regne som et ugras i kystområdene hvor en hadde det varmeste klima, nå finnes den lenger innover i landet også.
NLR Viken