Honsehirse
⋅ Ugras

Funnet hønsehirse for første gang?

Man våkner kanskje ikke helt før det gjelder seg sjøl. Hønsehirse er omtalt i mange år, men årlig er det noen som gjør sitt førstefunn. Hva gjør du da?
NLR Viken
X Traktor med luftassistert sproyte
⋅ Kjemisk plantevern

Sprøyteteknikk - luftassistert eller tradisjonell metode

20. sept 2023 arrangerte NLR Viken luftassistert sprøyteteknikkdag i rosenkålen til Brødrene Freberg DA i Stokke. Hardi Norge stilte opp med luftassistert sprøyte til demonstrasjon, og fordeler og ulemper med metoden ble diskutert og demonstrert.
NLR Viken
IMG 1356
⋅ Gjødsling

Biogjødsel til gras og korn

Veiledning til bruk av Biogjødsel basert på biogjødsel levert av Greve Biogass i Vestfold
NLR Viken
NLR
Foto: Silja Valand
Medlem
⋅ Gjødsling

Hva skal til for at hveten bør dyrkes til mat i 2022?

Økte gjødselpriser og en annerledes verden gir usikkerhet i hva som er riktig strategi for kommende sesong. NLR Viken har gjort noen økonomiske beregninger, som kan brukes som et bakteppe for egne vurderinger og avgjørelser.
NLR Viken
Foto: Ingvild Evju
Medlem
⋅ Høsthvete

Isdekt høstkorn i Vestfold

Det er lite snø over høstkornet i Vestfold, men noen steder ligger det is. Hvilke utfordringer kan dette gi? Og bør det settes inn tiltak?
NLR Viken
Aks av hønsehirse med rødlig farge og snerp. Foto: John Ingar Øverland
⋅ Ugras

Bekjempelse av hønsehirse

Har du oppdaget hønsehirse på gården? Her får du tips om bekjempelse
NLR Viken
Hønsehirse. Foto: John Ingar Øverland
⋅ Korn

Hønsehirse

Hønsehirse øker i utbredelse og er blitt et problemugras i flere kulturer over store deler av landet.
NLR Viken