Nullrute

En nullrute er en forsøksrute på ca 3x3 meter som indikerer hvor mye nitrogen som frigjøres fra jorda. Jordas nitrogenbidrag er varierende fra år til år. Faktorer som værforhold, jordtype, forgrøde og rester av tidligere tilført mineral- eller husdyrgjødsel påvirker jordas bidrag av nitrogen. Jordas bidrag påvirker hva som er riktig gjødselmengde på din åker.

En nullrute er et godt hjelpemiddel for å følge med på jordas nitrogenbidrag. Farge og høyde på plantene i den ugjødslede nullruten kan enkelt sammenlignes med de normalt gjødslede plantene i åkeren rundt. Dette gir et inntrykk av nitrogenbidraget, og behovet for gjødsling.

Dersom du har måleverktøy som N-tester eller N-sensor kan det måles i nullruta hvor mye nitrogen jorda bidrar med. Målingene kan brukes til å variere gjødselmengden.

Anlegg en nullrute

For å anlegge en nullrute trenger du en presenning på minst 3x3 meter og 4 pinner eller flagg for å markere ruta. For høstsådd korn anlegges rutene før første gjødsling på våren. For vårkorn anlegges de ved såing.

Finn et område som er representativt for åkeren. I vårhvete anlegges nullruten ved såing ved å slå av tildeling av gjødsel på såmaskinen. Ved delgjødsling legges det presenning over.

Hver gang det gjødsles legger du ut presenningen på samme plass, slik at gjødsel ikke havner i ruta. Når du er ferdig å gjødsle rulles presenningen sammen og fjernes. Husk å markere ruta med pinner i hvert hjørne slik at du finner den igjen, og kan legge ut presenningen på samme sted ved neste gjødsling.

Dersom du bruker traktormontert N-sensor bør ruten være større enn 3x3 meter.

Nullrute i høsthvete. Foto: Åsmund Langeland
Nullrute i høsthvete gir en indikasjon på hvor mye nitrogen som frigjøres fra jorda. Ruta sammenliknes med åkeren rundt som er gjødsla normalt og en maksrute som er gjødsla sterkt. Foto: Åsmund Langeland

Maksrute

En maksrute er en forsøksrute på minst 3x3 meter som gjødsles litt ekstra. Maksruta kan indikere når det er på tide å gi åkeren mer gjødsel. Følg med på åkeren gjennom sesongen. Dersom åkeren lysner, men maksruta skiller seg ut ved å være grønnere enn åkeren, er tilført gjødsel brukt opp og det er på tide å gjødsle. Dersom åkeren lysner, men maksruta ikke skiller seg ut ved å være grønnere, er det noe annet enn nitrogen som er problemet.

Anlegg en maksrute

En maksrute anlegges på et område av åkeren som er litt skrinnere enn det beste området. Dersom maksruta ligger på et sted som frigjør mye nitrogen, vil det bli et utydelig skille mellom maksruta og resten av åkeren.

Hver gang åkeren gjødsles, tilføres maksruta ca. 4 kg. N/daa mer enn resten av åkeren som strøs ut for hånd. Dette tilsvarer ca. 130 g. YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S).

Maksruta skal flyttes til et nytt sted hver gang det gjødsles.

Måling av Nitrogenopptak. Foto: Åsmund Langeland
Måling av nitrogenopptak i nullrute uten gjødsel og maksrute med ekstra gjødsel. Foto: Åsmund Langeland