Korn på lager

13.08.2019 (Oppdatert: 16.08.2019) Ingvild Evju, Julie Wiik

Treskinga er i gang. Noen leverer rett fra jordet, andre lagrer kornet for levering på nyåret eller til såkorn. Hold alltid øye med korn på lager.

Tresking. Foto: John Ingar Øverland

Korn på lager er en levende masse. Det vil si at kornet ånder – produserer varme og fuktighet. Aktiviteten i kornet påvirkes av kornets vanninnhold og temperatur. Ved tresking i varmt vær holder kornet en høy temperatur. Korn med høy temperatur ånder mer, og produserer vann som gjør at vann% øker under lagring. For å få lagerstabilt korn er derfor nedkjøling viktig. Optimalt bør det kjøles ved 10-12 grader eller lavere, og ha en vann% på 13,5-14 % vann. Ble ikke kornet kjøla tilstrekkelig ned er det ekstra viktig å følge med for eventuelle temperaturøkninger. Nyere korntørker har ofte relativt enkle løsninger for kontroll med korn på lager, men på eldre korntørkeanlegg/bingetørker er ikke sånne løsninger innebygd. En gradestokk i enden av et langt kosteskaft kan da være til god hjelp. Det er også mulig å kjøpe mer tekniske løsninger som Webstech som overvåker temperatur og fuktighet i kornlageret

Fuktighetsinnholdet i kornet bør sjekkes før kornet legges på lager. Den raskeste måten er å bruke en Wile-måler. Uten måleren kan ei steikovnsprøve gjøre jobben. Vei opp 100 gram korn, tørk det ved 130 grader i steikeovnen i minimum 8 t, og vei på nytt. Differansen tilsvarer vanninnholdet i kornet.

Blir det registrert at temperaturen og/eller vann% øker i løpet av lagringstida må dette håndteres ved ekstra tørking eller kjøling. I tillegg til å følge med på temperaturen er det også viktig å kjenne på lukt og se på utseende. 

Deler av artikkelen er hentet fra Grønt i Fokus nr 3 -2018 og er skrevet av NLR Viken ved Ingvild Evju.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.