Kok bort ugraset i eplefelt

01.12.2020 Gaute Myren, Line Beate Lersveen

Framtiden til de kjemiske midlene er usikker, dette gjelder spesielt for glyfosfat. I dag er det vanlig praksis å bruke mekaniske tiltak som fresing eller jorddekking i økologisk produksjon. For integrerte dyrkere er skjerma sprøyting med kjemiske midler vanlig. I dette forsøket ble effekten av en alternativ ugrasbekjempelse med bruk av varmt vann og skum undersøkt og sammenlignet med effekten av kjemiske midler. Behandlingen med varmt vann hadde virkning på ugraset, men måtte gjentas i løpet av sesongen.

Kokende vann sprenger cellene i ugraset og det dør etter kort tid.

Forsøket er finansiert med Kompetansemidler fra NLR Økologisk, samt utleggingsarbeidet til Remitek.

Praktisk utprøving

Sprøyterutene er tre gjentak på 3 X 1 meter. Av praktiske hensyn måtte forsøksfeltet legges opp på en slik måte at det ikke er mulig å gjennomføre sikre statistiske analyser av resultatene. Det var også med en behandling med Agil 100 EC i forsøket, men på grunn av uvanlig dårlig virkning av middelet har vi valgt å se bort fra denne.

Hvordan virker varmt vann?

Varmt vann og skum skal drepe ugras ved at vannet som holder omtrent 98°C som sprenger celleveggene i plantevevet. Skummet består av plantesukker fra mais og kokos som legger seg som et isolerende lag over plantene, dette skal bidra til at vannet holder seg varmt lenger i tillegg til at det blir lett å se hvilke områder som har blitt behandlet. 

Ugrasvirking

Ved ugrasgraderingen 3 uker etter sprøyting så det ut til at behandlingen med kokende vann hadde god effekt mot ugraset sammenlignet med kontrollbehandlingen. I kontrollbehandlingen var ugraset høyt (40-70 cm) og i gang med frøproduksjon. Behandlingen med Glyfonova Pluss og Maister hadde sein virkning, men ugraset hadde sluttet å vokse. I behandlingen med varmt vann var den nyspiring av ugras fra frø, samt en del løvetann og tunrapp som hadde overlevd behandlingen. I behandlingen «dyrkerpraksis» var det god effekt av ugrasmidlet og ugraset var smått (0-5 cm).

Tidsforbruk

Det går med en del vann til behandlingen og det tar også lang tid om man skal behandle store arealer. Remiteck regner med at en kan behandle 1500-2000 m2 i timen med det utstyret som ble brukt i forsøket. Forbruket av vann i dette forsøket var omtrent 1500 liter på raden (50*2m). Det gir vannforbruk på 15 liter/m2. Ved en meter sprøytebredde og 4 m radavstand vil det da gå med 3750 liter pr daa frukthage.

Egnet metode i fruktfelt?

Verneutstyr bør benyttes, siden varmt vann gir brannskader om en blir eksponert. Det er mer jobb enn man tror å legge ut manuelt i fruktfelt, og det er også kostbart å frakte store mengder vann ut i fruktfelt. Ugraset kommer sakte, men sikkert tilbake og behandlingen må gjentas ofte. Utstyr som er traktormontert kan være attraktivt om en får ned vannforbruket.

Praktisk utprøving

Forsøket ble lagt i eplesorten ‘Summerred’ hos Harald Buttedahl i Lier. 

 

Sprøytearbeidet ble utført av NLR Viken, Remitek og dyrker. Sprøyterutene er 3*1 m. Feltet ble sprøytet med en sprøytestang med en dyse. Det ble brukt et arbeidstrykk på 2,0 bar og dysetypen XR TeeJet 11004. Væskemengda tilsvarer 50 l væske pr daa.

 

Behandlingen med varmt vann ble gjennomført 28. april og gjentatt 16. juni. Sprøyting med Glyfonova Pluss + Maister og Agil ble gjennomført 5. mai, behandlingen dyrkerpraksis ble gjennomført 8. mai. 

 

Det var stor reduksjon i ugrasdekning i rutene behandlet med varmt vann sammenlignet med usprøyta, men behandling med varmt vann så ikke ut til å være like effektiv og varig som sprøyting med kjemikalier.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.