5. Lupin. Foto: Silja Valand
⋅ Fangvekster og underkultur

Forsøk med samvekster i høstraps

Forsøksresultater fra forsøk med samvekster (companion crops) i høstraps.
NLR Viken
Nlr 58421997747
⋅ Mais

Fangvekster i fôrmais

Fangvekster i mais har mange fordeler og vil bidra til å gjøre produksjonen mer klima- og miljøvennlig.
NLR