Kjenn ugraset ditt

28.11.2018 (Oppdatert: 16.08.2019) John Ingar Øverland

Mange fremmede ugrasarter sprer seg både innenfor og utenfor dyrkajorda med "verstinger som" hønsehirse og svartsøtvier. Disse to er økende problemer inne på det dyrka arealet, andre sprer seg utenfor dykra arealene.

Hønsehirse i grasgjenlegg

Utenfor de dyrka arealene sprer kjempespringfrø og kjempebjørnekjeks (nær slektning av Tromsøpalme).
Spesielt spredning av hønsehirse har ført til stor aktivitet med å finne tiltak for å begrense spredningen og for å bekjempe planter som spirer.
I de siste par årene har prosjektet Ecrusli arbeidet spesielt med flere sider av hønsehirseproblemet, NIBIO har prosjektansvaret og Norsk Landbruksrådgiving deltar aktivt innefor flere kulturer med felter hos sine medlemmer.

I noen kulturer er svartsøtvier et større problem enn hønsehirse, det gjelder særlig potet som er i samme slekt, søtvier. Også i konservesert er svartsøtvier en fare fordi fruktene har samme størrelse som erter og mens de er umodne har de også samme størrelse.

NLR Viken har skrevet en kort veiledning om de forskjellige artene som du kan laste ned her.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.