Kinakålsorter – detaljert utprøving til lagring

31.01.2019 (Oppdatert: 16.08.2019)

Fem aktuelle kinakål-lagersorter ble prøvd i forsøk i Lier og Sylling; Kiseki, Bazuko, Suzuko og Pacifico. Bilko ble brukt som referansesort. Utgangspunktet for sortsprøvingen var å finne sorter med bedre lagringsevner og farge enn Bilko. Etter årets forsøk ser det ut som Kiseki og Suzuko er to sorter som utfyller hverandre godt på lagerholdet. Det er planlagt at forsøkene skal gjennomføres en sesong til. Forsøkene er finansiert av frøpenger fra norske kinakåldyrkere.

Gjennomgang av sortene etter lagring i januar. Smak og tekstur vurderes.

Forsøksrapporten fro dette arbeidet finner du her.

En generell regel er at fysiologisk alder ved høsting er avgjørende for holdbarheten – uavhengig av sortsvalg. Et hode som høstes sent i modningsfasen lagrer som oftest dårligere enn et yngre hode. I dette forsøksåret (2017/18) ble det meste høstet som fysiologisk ungt materiale pga fare for frost, noe som har gitt god lagring, men mye utsortering pga understørrelse.

Ved lageruttak var det kun små forskjeller i utvendig farge etter pussing og det var generelt lite råteangrep blant sortene, men Suzuko var sorten som kom best ut - spesielt i Lierforsøket der den var akkurat passe moden ved høsting. Den hadde imidlertid noe gråskimmelangrep, men ikke mye. Kiseki er ganske lik Suzuko, men får vanligvis litt større hode, litt grøvre ribber og opp imot en uke lengre veksttid. Bazuko er en langstrakt sort som scorer dårlig på spesielt indre farge og fylling i år. Bazukos innvendige farge er noe bedre enn brodersorten Bilko som har desidert dårligst innvendig farge blant sortene. Bazuko og Bilko er også de sortene som scorer dårligst på generelt råteangrep i år.

Sortene er prøvd til lagring i flere år og lagerevnen ser ut til å variere fra år til år. Fysiologisk alder ved høsting og temperatur og vær i høsteperioden spiller inn på lagerresultatet. Det anbefales derfor å fordele lagerholdet på flere sorter med ulik veksttid. Etter årets forsøk ser det ut som Kiseki og Suzuko er to sorter som utfyller hverandre godt på lagerholdet.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.