Jord2
⋅ Jord

Hvorfor er sur jord skadelig for plantene?

Hvert år ser vi kulturplanter som vokser dårlig på grunn av lav pH. Forklaringene på hvorfor det ikke er kalka kan variere, men en ting er felles: Det foreligger ikke ferske jordprøver som viser at pH er høy nok på arealet med misvekst.
NLR Viken
Uttak av jordprøver. Foto: Julie Wiik
⋅ Jord

Uttak av jordprøver

Hvordan ta ut representative jordprøver? Lær mer om utstyr, planlegging, uttak og innsending.
NLR
Nlr 58421997747
⋅ Mais

Fangvekster i fôrmais

Fangvekster i mais har mange fordeler og vil bidra til å gjøre produksjonen mer klima- og miljøvennlig.
NLR
Bilde 1 Jorprovetaking
⋅ Jord

Lav pH i jordanalyser høsten 2018 – hvorfor?

En rekke jordanalyser som ble tatt høsten 2018 viste overraskende lave pH-verdier. Torgeir Tajet og mange andre rådgivere har lett etter svar på hvorfor.
NLR Viken
Kompostvender fra Gujer Foto Hilde Olsen
⋅ Kompost

Gårdskompost

Bruk av kompost av lokalt organisk materiale er et bra jordforbedringstiltak. Det finnes både råd og krav for de som velger å kompostere.