Info fra jord og kompostfagdagen i Lier, 10.mars

21.03.2017 (Oppdatert: 16.08.2019) Hans Håkon Helmen

Hva vinner vi ved å tilrettelegge for bedre jordkvalitet med mer organisk materiale? Den 10.mars ble det gjennomført jord og kompostfagdag på Haugestad i Lier med dette som tema. Det er linket til presentasjonene i denne artikkelen.

Jord- og kompostmøte, Lier 10.mars 2017

Noen stikkord for dagen: Større avlinger av god kvalitet, bedre infiltrasjon, lagelighet og vannlagringsevne, bedre næringstilgang til plantene, redusert trekkraftbehov, kort sagt en bedre utnyttelse av innsatsfaktorene som igjen er bra for miljøet. Det ble presentert resultater og erfaringer fra aktiviteter innen jordkvalitetsvurdering, bruk av kompost, kompostering og bruk av fangvekster/planter av ulike slag. I tillegg bidro dyktige forelesere som ga oss et innblikk i livet over og under jorda og hvordan vi kan påvirke plantehelsa, for eksempel med organisk materiale og biokull, inkludert gårdbruker med egen erfaring.

Program

Innledning ved Øystein Haugerud, Levende matjord, FMLA Buskerud

Resultater fra to kompostprosjekter i grønnsaker – Hans Håkon Helmen, NLR Viken og Bente Føreid, NIBIO.

Gårdskompostering - Rankekompostering, veiledning og mal fra prosjektet – Anne Lene Malmer, NLR Viken.

Fra talle til kompost – bruk det utstyret du har – Mari Hage Landsverk, NLR Østafjells

Erfaringer i praksis, kompostering og jordforbedring – Anders Hørte, Hørte Gård

Hva er i komposten og hva gjør den for planteproduksjonen? Erfaringer og utfordringer – Ketil Stoknes, Lindum AS

Biokull og kompost – Å invitere til mer mangfold i jorda – Litt om mykhorriza og biologiske handelsprodukter – Erik Joner, Nibio

Fangvekster har flere funksjoner. Eksempler for vekstskifter med grønnsaker, korn. Hovedpunkter fra Agronomiprosjektet – Kari Bysveen, NLR Viken

Prosjekt Jordkarbon – Prinsipper for jordoppbyggende dyrkingspraksis og praktiske eksempler – Silja Valand og Hege Sundet NLR Østafjells.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.