Integrert Plantevern - dokumentasjonskrav

12.04.2018 (Oppdatert: 30.04.2020) Siri Abrahamsen

Ny Plantevernforskrift som vi fikk i 2015 satt krav til at du som bruker yrkespreparat skal sette deg inn i og dokumentere at du anvender generelle prinsipper for integrert plantevern. I artikkelen finner du skjemaer og lenker som kan hjelpe deg i dokumentasjonen.

Illustrasjon fra Nibio. Barzman et al 2015

Integrert plantevern er en helhetlig plantevernstrategi som holder bestandet av skadegjørere under det nivået som gir økonomisk skade. Det omfatter alle tilgjengelige metoder som kan bekjempe eller begrense skadegjørere på planter. Strategien tar utgangspunkt i skadegjørernes biologi og deres naturlige fiender.

PRINSIPPER

  1. Forebygg problemer gjennom vekstskifte, resistente sorter og god dyrkingsteknikk
  2. Kjenn skadegjørerne og søk råd hos rådgivere
  3. Bruk varslinger, prognoser og skadeterskler
  4. Velg ikke-kjemiske metoder når de er tilstrekkelig effektive
  5. Velg de beste og mest skånsomme plantevernmidlene mht miljø og helse
  6. Tilpass dosen etter behovet
  7. Velg kjemiske midler med omhu, slik at det ikke utvikles resistens
  8. Vurder om tiltakene har virket tilfredsstillende

 

DOKUMENTASJON 

Et skjema for «godkjent» Plantevernjournal er nå utarbeidet med rubrikker med det som kreves opplysninger om. Journalen har også noen kolonner med frivillig tilleggsopplysninger. I tillegg er et avkrysningsskjema hvor du angir nærmere hvordan du praktiserer integrert plantevern i din produksjon. Disse to til sammen ferdig utfylt tilfredsstiller kravene gitt i forskriften. Nytt i plantevernjournalen er blant annet kravet til dokumentasjon av gjennomførte tiltak mot vannforekomster ved sprøyting og en evaluering av effekten av behandlingen.

Avkryssingsskjema i pdf-format

Plantevernjournal i pdf-format

XL-ark med begge skjema (avkryssning+journal) 

 

Noteringsskjema for grønnsaker på Friland (spesialtilpasset Noteringsverktøy helt fra oppal)

 

MER BAKGRUNNSSTOFF 

For en del vekster har det også blitt utarbeidet en mer fyldig sjekkliste og en nyttig veiledning til IPV. Disse vil ikke være obligatoriske men anbefales brukt for å lære mer om muligheter for å begrense bruken av kjemisk plantevern.

Nyttige sjekklister (XL-ark) i korn, potet, eng, hagebruk, park&anlegg og generelle prinsipper IP  

Veileder til Integrert Plantevern i ulike vekster finnes på Nibio sin hjemmeside  (Ny for 2017.)

VIPS (Varsling innen planteskadegjørere: www.vips-landbruk.no

Plantevernleksikonet (om skadegjørere): http://leksikon.nibio.no/  

Plantevernguiden (om godkjente plantevernmidler): www.plantevernguiden.no/

 

SmartCrop

I prosjektet til Nibio vil vi teste og demonstrere «beste IPV-praksis» og studere effekter på skadegjørere, naturlige fiender, avling, økonomi og miljørisiko i to ettårige vekster (bygg og høsthvete) og to flerårige vekster (eple og jordbær). Se lenke her.

 

IPV - Integrert plantevern

Integrert plantevern er en helhetlig plantevernstrategi som holder bestandet av skadegjørere under det nivået som gir økonomisk skade.

 

Det omfatter alle tilgjengelige metoder som kan bekjempe eller begrense skadegjørere på planter. Strategien tar utgangspunkt i skadegjørernes biologi og deres naturlige fiender.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.