IMAG0275
⋅ Flomsikring

Avskjæringsgrøfter og åpne kanaler

Nedbør som har landa på bakken utenfor jordet skal aldri renne inn på jordet. Avskjæringsgrøftene «avskjærer»/ stopper vannet, slik at det hindres i å renne ut på jordet.
NLR Viken
Nlr 61357373102
⋅ Hydroteknikk

Få dreisen på drenering

Det kan gjøres mye godt og billig dreneringsarbeid ved å vedlikeholde den dreneringa en allerede har.
NLR Viken