Høstetidspunkt for fôrmais

18.09.2020 (Oppdatert: 21.09.2020) Julie Wiik

Ønsket høstetidspunkt for fôrmais er når hele planta, stengel og kolbe, inneholder mellom 30-34 prosent tørrstoff. Men det er en del andre forhold som også er med på å fastsette høstetidspunktet.

Maishøsting i 2018 under gode forhold. (Foto: Julie Wiik)

Ved tørrstoffinnhold mellom 30-34 er utbyttet størst, ensilerings- og oppbevaringtap minst og fôropptaket maksimal. Helst vil vi la tørrstoffet bestemme, men klimaet i Norge er ikke skapt for varmekjære vekster. Når første frosten inntreffer, hvor mange minus, og om det er noe legde er også med på å bestemme når høsting bør skje.

Frost

Faller temperaturene under -4 °C bør det høstes ganske hurtig. Da er hele planten frostspreng og det skjer ingen videre utvikling i planten. Det er viktig at maisen er tint opp før høsting, frost påvirker ensileringsprosessen.

Ved temperaturer fra null til -3°C er det i de fleste tilfeller utvikling i planta. Er det partier som kun har visne bladspisser skjer det utvikling i tørrstoffprosent, tørrstoffproduksjon og kjerneinnleiring. Om størstedelen av bladene er visnet, men kolbe og stengel er intakt har tørrstoffproduksjon stoppet, men det kan fortsatt skje omleiring fra stengel til kolben, og tørstoffprosenten kan fortsatt øke.  Når planten fryser er det større risiko for soppangrep. Erfaringer fra Danmark er at smakligheten i maissiloen ofte er bedre når plantene høstes grønne kontra frosne.

Det er verdt å merke seg at maisåkeren kan se frostpreget ut i kantene, men at plantene inne i åkeren er fine.

 

Maisplanter med delvis og helt frosne blader. (Foto: Julie Wiik)

 

Samensilering med roepiller/roesnitter

I Danmark anbefales roesnitter hvis det er forventet at maisen høstes under 26-27 % tørrstoff. Med pressafta mister vi mye lettløslig sukker som er viktig næring for mikrobene i vomma. I presssafta er det også protein. Ved å samensilere med roesnitter suges pressaften opp og man hever tørrstoffet på siloen.  

Det krever ca. 10 kg pr. tonn for at heve ts% med én prosentenhet. Så høster du 3 tonn pr. dekar, og man ønsker at heve ts% fra 24 til 27 %., skal man tilsette ca. 90 kg pr. dekar. Ved tilsetting av roesnitter er det viktig at det legges jevnt i tynne lag. Start med roesnitter i bunn. Roer er en forholdsvis dyr råvare så å heve tørrstoffprosenten mye ved hjelp av dette er ikke lønnsomt. Men det er også dyrt å miste verdifull næring, så å bruke dette for å heve med noen prosentenheter kan lønne seg.  

 

Maisvarmeenheter og høstetidspunkt

Vi ønsker opp mot eller mer enn 2400 maisvarmeenheter (MVE) for å oppnå tilstrekkelig modning. MVE frem til 14/9 er presentert i tabellen under. Total ligger vi bra ann, så lenge frosten holder seg unna en stund til. Det har vært en kjøligere vår og julimåned enn det vi har vært vant til.  Den 15. og 16. september kom det til 19 MVE per dag på Melsom målestasjon, men når nattetemperaturen faller reduseres MVE betraktelig. Den 17. september var nattetemperaturen på 2,8 grader og vi nede i 7 MVE dette døgnet.   

 

  Melsom Lier Tjølling Hokksund  Sandefjord
  2020 2019 2020 2019 2020 2020 2020
1. mai - 17. mai 60 87 63 44 51 63 47
17.mai - 31. mai 173 182 174 195 151 198 154
Juni 636 530 608 517 615 616 592
Juli 549 657 522 648 539 551 518
August 641 637 608 608 632 642 608
September 212 352 191 301 219 193 152
Oktober              
Sum 2271 2445 2166 2313 2207 2263 2071

 

Metoder for å sjekke tørrstoffnivå

Den sikreste metoden for å sjekke tørrstoffnivå er gjennom et laboratorium, men ute i åkeren kan man gjøre noen vurderinger selv. Da kan man bruke «klemmemetoden» og «kjernemetoden». Ved klemmemetoden brekker du en maiskolbe på midten, tar ut kjerner og klemmer disse mellom to fingre. Er tørrstoffnivå over 30 er det vanskelig å klemme ut en dråpe.

For vurdering av kjernene kan en bruke bilde under.

 

Metode for å vurdere ts i kjernen. Bilde fra lr.dk. 

 

Tørrstoffprosenten er cirka 31-33 % i hele planten, når den innerste tredjedel av kjernen er hvit med en melket til grynet konsistens, den mellomste tredjedel av kjernen er gul med en melet og deigaktig konsistens, og den ytterste tredjedel av kjernen er skinnende gul.

En tommelfingerregel de bruker i Danmark mot høsting er at tørrstoffprosenten øker med 1,5-2 % per uke med godt vær, og 0,5-1% per uke med overskyet og regn. Der er det litt andre forhold, så her bør vi beregne noe under dette.  Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.