Foto: Ingvild Melkersen, NLR
Medlem
⋅ Ulykker

Tømming av gjødselkjeller ved våronna

Hvert år skjer det ulykker i forbindelse med håndtering av husdyrgjødsel. Sørg for nok frisk luft og assistanse før du går inn for å prøve å berge dyr og mennesker.
NLR Nord Norge
17 mai
⋅ HMS

Korleis går det med deg?

Det er viktig å stogge opp av og til og spørje både seg sjølv og andre om dette.
NLR Vest SA
Katrine markdag
⋅ HMS

Gravid i landbruket

Er du bonde og gravid er det ekstra mykje å ta omsyn til. Dyra i fjøset må framleis ha stell, men det må du òg – både før og etter fødsel.
NLR Vest SA
Husdyrgjodselspreding EHS
⋅ Etablering

Beste praksis ved bruk av organisk gjødsel

I en tid hvor andre innsatsfaktorer er blitt vesentlig dyrere er det viktig å utnytte husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel på en best mulig måte, både økonomisk, agronomisk og i forhold til klimagassutslipp.
NLR Agder
Verneutstyrsproyting kari anne aanerud
Medlem
⋅ HMS

Velg riktig verneutstyr

Når du først bruker verneutstyr, bruk riktig utstyr som gir den beskyttelsen du trenger!
NLR Øst
20150701 112444
Medlem
⋅ Gjødsling

Husdyrgjødsel - nyttig men risikabelt

Våronna er ei travel tid, men aldri så travel at vi ikke har tid til å tenke på sikkerhet og god HMS! Gode sikkerhetsrutiner rundt røring og spredning av gjødsel er viktig for å unngå ulykker. Kontroll av gjødselutstyret før oppstart er et godt tiltak for å unngå klunder og uønskede hendelser i forbindelse med håndtering og spredning.
NLR HMS
TA706720 1
⋅ HMS

Endelig snart vår.

Mer om sikkerhet og planlegging i en travel tid
NLR Øst
NLR Innlandet
20230216 134302 002
⋅ HMS

Er du budd? Alt i orden?

Bu seg på at det verste, og håpe det beste. Men kva når det stort sett går bra og det verste ikkje skjer; greier vi likevel å halde oss budde og skjerpa?
NLR Vest SA
Sommerfugl
⋅ HMS

Psykisk helse - hvordan oppdage og hjelpe?

Hvordan kan du som bonde gå frem for å søke hjelp, eller like viktig: melde din bekymring for noen du ikke tror har det bra?
NLR HMS
Datablad
⋅ HMS

Farlig avfall - hva gjør jeg, og hvordan gjør jeg det

Kunnskap om farlig avfall er viktig. Alle som har med det å gjøre må vite hvordan avfallet skal håndteres, og ikke minst, ha kjennskap til konsekvensene hvis noe skulle gå galt. Her er en grunnleggende innføring: "Hva er egentlig farlig avfall?"
NLR HMS
1 2 3 ... 9