"Kokebok" om kontroll av hønsehirse

16.11.2017 (Oppdatert: 16.11.2017) ,  Siri Abrahamsen

Hønsehirse dukker stadig opp nye steder og den ser ut til å trives særdeles godt her i Vestfold. For å unngå at den blir et stort problem på gården må man følge nøye med og sette inn tiltak tidlig slik at den ikke tar overhånd. Her finner du noen hjelpemidler.

Hønsehirse på et tidlig utviklingstrinn

Vi har laget en plansje som viser hvordan hønsehirse ser ut på ulike stadier i vekstsesongen.

Vi har laget en "kokebok" Kontroll av hønsehirse hvor vi har satt sammen hva vi nå vet om hvordan vi best mulig kan ta kontroll over hønsehirse på egen gård.

God lesing!