Setteavstand - tidligproduksjon av Hassel

04.12.2017 (Oppdatert: 04.12.2017) ,  Siri Abrahamsen

Vi utførte et lite forsøk i 2016 med ulike setteavstander i Hassel med tanke på hvordan få tidligst salgbar avling.

Hassel - en delikat tidlig potet

Hassel er en ny norsk sort fra Graminor (nummer: G05-0045) som har tidlighet i nærheten av sortene Juni og Solist. Forsøket ble satt under plast midt i mars og høsta i begynnelsen av juni.

Les resultatene